Урок 40

Словообразование

-ուն

Суффикс от глаголов (редко – от существительных) образует прилагательные со значением "обладающий, характеризуемый соответствующим признаком"

փայլpʰɑjlблеск (тж. пер.)

փայլելpʰɑjˈlɛlблестеть

փայլունpʰɑjˈlunблестящий

գործɡɔɾʦработа

գործելɡɔɾˈʦɛlдействовать, работать, функционировать

գործունɡoɾˈʦunдейственный, активный

կանգkɑŋɡзадержка, стояние

կանգառkɑŋˈɡɑrостановка

կանգնելkɑŋɡˈnɛlвстать, стоять

կանգունkɑŋˈɡunстоячий, стойкий

տոկալtɔˈkɑlкрепиться, выдерживать, проявлять стойкость

տոկունtɔˈkunстойкий, выносливый, неколебимый

սահскольжение

սահելsɑˈhɛlскользить

սահունsɑˈhunскользящий, плавный, ровный (тж. пер.)

ծաղիկʦɑˈʁikцветок

ծաղկելʦɑʁˈkɛlцвести, расцветать

ծաղկունʦɑʁˈkunцветущий (тж. пер.)

հասhɑsдоход

հասնելhɑsˈnɛlдойти, достичь

հասունhɑˈsunспелый, зрелый

փրփուրpʰəɾˈpʰuɾпена

փրփրելpʰəɾpʰəˈɾɛlпениться, (пер.) разъяриться

փրփրունpʰɾpʰɾunпенистый

ժպիտʒəˈpitулыбка

ժպտալʒəpˈtɑlулыбаться

ժպտունʒptunулыбчивый

երազjɛˈɾɑzсон, сновидение

երագելмечтать

երազունjɛɾɑˈzunмечтательный

եռանդjɛˈrɑndэнергия, рвение

Եռանդունэнергичный, рьяный

Образуются и существительные

թռչելtʰərˈtʃʰɛlлетать

թռչունtʰərˈtʃʰunптица

մայելmɑˈjɛlблеять

մայունmɑˈjunблеяние

Некоторые производные являются и существительными, и прилагательными

իմանալimɑˈnɑlзнать

իմաստiˈmɑstсмысл

իմաստունimɑsˈtunмудрый, мудрец

սողալsɔˈʁɑlползти

սողանsɔˈʁɑnползучий, пресмыкающееся

-յուն

Суффикс образует отглагольные существительные, в частности, от звукоподражательных глаголов

պայթելpɑjˈtʰɛlвзрываться, лопаться

պայթեցնելpɑjtʰɛʦʰˈnɛlвзрывать

պայթյունpɑjtʰˈjunвзрыв

ոստնելvostˈnɛlпрыгать, скакать

ոստյունvɔstˈjunпрыжок, скачок

տրտնջալtɾtnʤɑlроптать, сетовать

տրտնջյունtɾtnʤjunроптание, сетование

տրտնջոցtɾtnʤɔʦʰроптание, сетование

տրտունջtɾtunʤроптание, сетование

շշնջալʃəʃənˈʤɑlшептать

շշնջյունʃːnʤjunшепот

շշնջոցʃːnʤɔʦʰшепот

շշունջʃːunʤшепот

փռնչալpʰrnʧʰɑlфыркать

փռնչյունpʰrnʧʰjunфырканье

փռնչոցpʰrnʧʰɔʦʰфырканье

խշշալχʃːɑlшуршать, шуметь

խշշյունχʃːjunшуршанье, шум

խշշոցχʃːɔʦʰшуршанье, шум

ճարճատելʧɑɾʧɑˈtɛlтрещать, потрескивать

ճարճատյունʧɑɾʧɑtˈjunтреск, потрескивание

ճարճատոցʧɑɾʧɑˈtɔʦʰтреск, потрескивание

սոսափելsɔsɑˈpʰɛlшелестеть, шуршать

սոսափյունsɔsɑpʰˈjunшелест, шуршание

սոսափsɔˈsɑpʰшелест, шуршание

մլավելmlɑˈvɛlмяукать

մլավյունmlɑvˈjunмяуканье

մլավոցmlɑˈvɔʦʰмяуканье

բառաչելbɑrɑˈʧʰɛlмычать

բառաչյունbɑrɑʧʰˈjunмычание

բառաչոցչмычание

բառաչbɑˈrɑʧʰмычание

խրխնջալχɾχnʤɑlржать

խրխնջյունχɾχnʤjunржание

խրխնջոցχɾχnʤɔʦʰржание

խրխինջχɾχinʤржание

վրնջալvɾnʤɑlржать

վրնջյունvɾnʤjunржание

վրնջոցvɾnʤɔʦʰржание

վրինջvɾinʤржание

Не путайте суффиксы -յուն / -ուն

հնչելhənˈʧʰɛlзвучать, раздаваться

հնչյունhənʧʰˈjunзвук

հնչունhnʧʰunзвучный, звонкий

շառաչելʃɑrɑˈʧʰɛlрокотать, реветь

շառաչյունʃɑrɑʧʰˈjunрокот, рев

շառաչʃɑˈrɑʧʰрокот, рев

շառաչունʃɑrɑˈʧʰunрокочущий, ревущий

բաբախելбиться, колотиться

բաբախյունbɑbɑχˈjunбиение

բաբախունbɑbɑˈχunбьющийся, (пер.) взволнованный

խոխոջալχɔχɔˈʤɑlжурчать

խոխոջյունχɔχɔʤˈjunжурчание

խոխոջունχɔχɔˈʤunжурчащий

կարկաչելkɑɾkɑˈʧʰɛlжурчать, (пер.) щебетать

կարկաչյունkɑɾkɑʧʰˈjunжурчание, (пер.) щебет

կարկաչունkɑɾkɑˈʧʰunжурчащий, (пер.) щебечущий

ճռվողելʧrvɔˈʁɛlщебетать, чирикать

ճռվողյունʧrvɔʁˈjunщебетанье, чириканье

ճռվողունʧrvɔˈʁunщебечущий, чирикающий

Лексика

հնչուն ծիծաղ

звонкий смех

սրտի բաբախյուն

биение сердца

հնամյա կանգուն վանք

древний неразрушенный (доcл. стоящий) монастырь

սահուն ելույթ

плавное выступление

իմաստուն խոսք

мудрая речь

փայլուն հաղթանակ

блестящая победа

եռանդուն քաղաքական գործիչ

энергичный политический деятель

քամու սոսափյուն

шуршание ветра

գինով լեցուն բաժակ

полный вина стакан

Грамматика

Вопросительные и Относительные Местоимения
Հարցական և Հարաբերական Դերանուններ
Interrogative and Relative Pronouns

Указывают предмет, признак в абсолютно неопределенном виде.

Они отличаются многообразием значений, функций, входят в состав многих устойчивых выражений.

Большинство вопросительных и относительных местоимений склоняется.

Относительные местоимения по форме совпадают с вопросительными однако выражают не вопрос, а различными отношениями связывают главное и придаточное предложения.

Вопросительные местоимения

ովɔvкто, who

երբjɛɾpʰкогда, when

ուրкуда, where

ոնցvɔnʦʰкакой, how

որvɔɾкоторый (подч. союз), which

որըˈvɔɾə---, which

որտեղvɔɾˈtɛʁгде, where

քանիkʰɑˈniсколько, how many

քանիսըkʰɑˈnisə---, --

քանիերորդ, որերորդкоторый (по счету), what number, whatth

ինչinʧʰчто, как, what, that, which

ինչպես, ինչպիսի, որպիսիкакой, how

ինչուinˈʧʰuпочему, why

ինչքան, որքանсколько, насколько, how much, what quantity

ինչչափ, որչափкак, в какой мере,

В предложении вопросительные и относительные местоимения

В вопросительном предложении – вопросительное слово

Ի՞նչ ես կորցրել։

Что (ты) потерял?

Ինչի՞ց ես վախենում։

Чего (ты) боишься?

Ինչո՞վ ես գրելու։

Чем (ты) будешь писать?

Ի՞նչ հույսեր ունես։

Какие (у тебя) надежды есть?

Ո՞ր մատիտով ես նկարելու։

Которым карандашом (ты) будешь рисовать?

Ինչո՞ւ ես ուշացել։

Почему (ты) опоздал?

В восклицательном предложении – восклицательное слово

Ի՜նչ հնարքներ, ի՜նչ վատ բաներ է սովորել։

Каким выдумкам, каким плохим вещам (он) научился.

Ի՜նչ դեղ ասես, որ չէին գործածել հեքիմները։

Какое лекарство не назовёшь, нет такого, чтоб не употребляли знахари.

В сложноподчиненном предложении – союзное слово

Հարգում են նրան, ով աշխատում է։

Уважают (они) того, кто (он) работает.

Ինչ ուզում են, այն էլ տվեք իրենց։

Что (они) хотят, то (вы) и дайте им.

Բերեցին այն, ինչ պատվիրել էինք։

(Они) принесли то, что (мы) заказали.

В придаточном предложении относительное местоимение может быть членом предложения

Ես չգիտեմ, թե ինչ են ուզում նրանք։

Я не знаю, чего они хотят.

Ես չգիտեմ, ինչպիսի ծաղիկներ ես դու սիրում։

Я не знаю, какие цветы ты любишь.

При риторическом вопросе или логическом выделении относительные местоимения могут выделяться знаком " ՛ "

Ո՛վ չի ճանաչում տաղանդավոր կոմպոզիտոր և դիրիժոր Արամ Խաչատրյանին։

Кто не знает талантливого композитора и дирижера Арама Хачатуряна.

Հիմա տեսա՞ր՝ ի՛նչ տղամարդ եմ։

Теперь (ты) увидел, какой (я) мужчина.

Ի՛նչ է ուզում՝ չգիտեմ։

Чего (он) хочет – (я) не знаю.

Текст

Լավ ժամանակներ

Բեռնարդ Շոուն հարցրին, թհ ո՞ր ժամանակներում կուզենար ապրել, եթե ապրելիս չլիներ այժմ։

– Ֆրանսիայում, Նապոլեոն Բոնապարտի ժամանակներում,– պատասխանում է Շոուն։

– Ինչո՞ւ,– զարմանում է հարց տվողը։

– Որովհետև այն ժամանակ միայն մի մարդ էր իրեն Նապոլեոն համարում։

Упражнение

Переводы

Переведите.

1. Հեռվից լսվում էր ջրի ճողփյունը։

2. Դրան ձայնակցում էր երեխաների հնչուն ծիծաղը։

3. Ամբողջ խումբը հավաքվել էր անտառի բացատում՝ փրփրուն գետի ափին։

4. Ուսանողները որոշել էին արշավի գնալ։

5. Նախ պետք էր հանգստանալ, խորովածը վայելել և ապա շարունակել ճանապարհը։

6. Բոլորը մեծ հաճույքով գնացին փայտ հավաքելու։

7. Շուտով լսվեց վառվող փայտերի ճարճատյունը։

8. Ուրախությունից երեխաները պար էին բռնել վառվող կրակի շուրջը։

9. Առաջին անգամ էին տեսնում այդպիսի մեծ խարույկ։


1. Издали слышался всплеск воды.

2. Ему был созвучен звонкий смех детей.

3. Вся группа собралась на опушке леса на берегу пенистой реки.

4. Студенты решили пойти в поход.

5. Сначала (ему) нужно было отдохнуть, отведать шашлыка и потом продолжить путь.

6. Все с большим удовольствием пошли собирать дрова.

7. Скоро стало слышно потрескивание горящих дров.

8. От радости дети стали танцевать у горящего огня.

9. Впервые (они) видели такой большой костер.


արշավի գնալпойти в поход

վայելելvɑjɛˈlɛlоткушать, отведать

պար բռնել(за)танцевать

ձայնակցելʣɑjnɑkˈʦʰɛl(зд.) быть созвучным

Тесты


27–04–2020