Урок 07

Фонетика

Глухие Придыхательные Согласные

В системе согласных звуков армянского языка есть три ряда

NHYNameIPA
2 Բբbɛnb
26Պ պp
35Փ փpʰjur
4Դ դd
31Տ տtjunt
9Թ թtʰɔ
3Գ գgimg
15Կ կkɛnk
36Ք քkʰɛ
17Ձ ձʣɑʣ
14Ծ ծʦɑʦ
33Ց ցʦʰɔʦʰ
27Ջ ջʤɛʤ
19Ճ ճʧɛʧ
25Չ չʧʰɑʧʰ

Иногда пишется звонкая буква, но произносится глухой придыхательный звук

բ bփ

դ dթ

գ gք

ձ ʣց ʦʰ

5-й не бывает?

Փ փ

Звук входит в ряд


պայտpɑjtподкова

փայտpʰɑjtдерево, древесина

պահpɑhмиг, мгновение

փա՜հpʰɑh(межд.) ну-у!

փաստpʰɑstфакт

փաստարկpʰɑsˈtɑɾkаргумент

սափրելsɑpʰˈɾɛlбрить

սափրվելsɑpʰəɾˈvɛlбриться

փայլpʰɑjlблеск

փայլելpʰɑjˈlɛlблестеть

փայլունpʰɑjˈlunблестящий (тж. пер.)

փոշիpʰoˈʃiпыль

փոշոտpʰɔˈʃɔtпыльный

փակpʰɑkзакрытый

փակելpʰɑˈkɛlзакрывать

փոստpʰɔstпочта

փոստատունpʰɔstɑˈtunпочтамт

փոստատարpʰɔstɑˈtɑɾпочтальон

ափսոսɑpʰˈsɔsжаль

ափսոսալɑpʰsɔˈsɑlжалеть

Лексика

ափɑpʰберег; ладонь

տուփtupʰкоробка

փարոսpʰɑˈɾosмаяк

փափուկpʰɑˈpʰukмягкий

փեղկpʰɛʁkстворка (окна)

փեշpʰɛʃподол; юбка

փիղpʰiʁслон

փոխելpʰɔˈχɛlменять

փողկապpʰɔχˈkɑpгалстук

փողոցpʰoˈʁotsʰулица

չափʧʰɑpʰмера

փոսpʰɔsяма

փորpʰɔɾживот

փորձpʰɔɾʦʰопыт, попытка

փչելpʰəˈʧʰɛlдуть

փրփուրpʰəɾˈpʰuɾпена


գարեջրի փրփուր

пивная пена

փուչիկ փչել

надувать шарик

փորձի համար

для проверки

մեց փոր

большой живот

փողոցներ չափչփել

слоняться

բնակարան փոխել

менять квартиру

հնդկական փիղ

индийский слон

Ալեքսանդրիայի փարոս

Александрийский маяк

դատարկ տուփ

пустая коробка

խոր փոս

глубокая яма

նոր փոստ

новая почта

համոզիչ փաստարկ

убедительный аргумент

փակ փեղկ

закрытая створка

փայլուն պատասխան

блестящий ответ

գեղեցիկ ափ

красивый берег

դեղին փեշ

желтая юбка

փողկապ կապել

завязать, носить галстук

Հակոբ Հակոբյան

Акоп Акопян

դարբին Գաբրիել

кузнец Габриел

Սուրբ Պետրոս եկեղեցի

Церковь Святого Петра

անհամբեր երեխա

нетерпеливый ребенок

որբ մանուկ

дитя-сирота

փափուկ սրբիչ

мягкое полотенце

կրտսեր եղբայր

младший брат

Բ բ

В некоторых словах բ произносится как

սուրբsuɾpʰсвятой

սրբելsəɾˈpʰɛlчистить, вытирать

սրբիչsəɾˈpʰiʧʰполотенце

երեսսրբիչjɛɾɛsːɾˈbiʧʰполотенце (для лица)

նուրբnuɾpʰтонкий, нежный

նրբերշիկnəɾpʰɛɾˈʃikсосиска

երբjɛɾpʰкогда

երբեմնjɛɾˈpʰɛmənиногда

համբույրhɑmˈpʰujɾпоцелуй

համբուրելhɑmpʰuˈɾɛlцеловать

համբերելhɑmpʰɛˈɾɛlпереждать, потерпеть

անհամբերɑnhɑmˈpʰɛɾнетерпеливый

դարբինdɑɾˈpʰinкузнец

դարբնոցdɑɾbˈnɔʦʰкузница

որբvɔɾpʰсирота

որբանալvoɾpʰɑˈnɑlосиротеть

հարբելhɑɾˈpʰɛlпьянеть

հարբեցողությունhɑɾbɛʦʰɔʁutʰˈjunпьянство

ՀակոբhɑˈkɔpʰАкоп

Գաբրիելɡɑpʰɾiˈ(j)ɛlГабриел

ՀակոբյանhɑkɔpʰˈjɑnАкопян

ԳաբրիելյանГабриелян

Словообразование

-ող

Суффикс образует действительные причастия от глаголов

I спряжение

խոսելχɔˈsɛlговорить

խոսողχɔˈsɔʁговорящий

վազելvɑˈzɛlбежать

վազողбегущий

գրելɡəˈɾɛlписать

գրողɡəˈɾɔʁпишущий

II спряжение – между основой и суффиксом добавляется псевдосуффикс аориста-աց-

խաղալχɑˈʁɑlиграть

խաղացողχɑʁɑˈʦʰɔʁиграющий

Многие из этих причастий перешли в существительные со значением действующего лица или обозначения человека, занимающегося той или иной деятельностью, специалиста

աշխատելɑʃχɑˈtɛlработать

աշխատողɑʃχɑˈtɔʁработник

գրելɡəˈɾɛlписать

գրողɡəˈɾɔʁписатель

դիմելdiˈmɛlобращаться (к кому-либо)

դիմողdiˈmɔʁобращающийся, заявитель

զեկուցելдокладывать, делать доклад

զեկուցողzɛkuˈʦʰɔʁдокладчик

ընտրելəntˈɾɛlвыбирать, избирать

ընտրողəntˈɾɔʁизбиратель

ընթերցելəntʰɛɾˈtsʰɛl(выс.) читать

ընթերցողəntʰɛɾˈʦʰɔʁчитатель

հետազոտելhɛtɑzɔˈtɛlисследовать

հետազոտողhɛtɑzɔˈtɔʁисследователь

մատուցելmɑtuˈʦʰɛlприносить, подносить

մատուցողmɑtuˈʦʰɔʁофициант

զոդելzɔˈdɛlпроводить сварку

զոդողzɔˈdɔʁсварщик

հորhoɾяма

տալtɑlдавать

հորատելhɔɾɑˈtɛlбурить

հորատողhɔɾɑˈtɔʁбурильщик

մերսելmɛɾˈsɛlмассировать

մերսողмассажист

ուսանելusɑˈnɛlучиться, обучаться

ուսանողusɑˈnɔʁстудент

սպառելspɑˈrɛlпотреблять, исчерпывать

սպառողspɑˈrɔʁпотребитель

Сложные Слова

Сложные слова образуются с интерфиксами

С интерфиксом -ա-

փոստpʰɔstпочта

տունtunдом

փոստատունpʰɔstɑˈtunпочтамт

գրավɡəˈɾɑvзалог, заклад

տունtunдом

գրավատունɡɾɑvɑˈtunломбард

լողlɔʁплавание

զգեստəzˈɡɛstодежда, платье

լողազգեստlɔʁɑzˈɡɛstкупальный костюм

լողlɔʁплавание

սենյակsɛnˈjɑkкомната

լողասենյակlɔʁɑsɛnˈjɑkванная комната

Слова, оканчивающиеся на , образуют сложные слова с интерфиксом -ե-

գինիɡiˈniвино

տունtunдом

գինետունɡinɛˈtun(винный) кабак

գինիɡiˈniвино

գույնɡujnцвет

գինեգույնɡinɛˈɡujnбордовый, винного цвета

փոշիpʰoˈʃiпыль

կուլ տալглотать

փոշեկուլpʰɔʃɛˈkulпылесос

Без интерфикса

գետɡɛtрека

ափɑpʰберег

գետափɡɛˈtɑpʰберег реки

լողlɔʁплавание

ափɑpʰберег

լողափlɔˈʁɑpʰпляж

երեսjɛˈɾɛsлицо

սրբիչsəɾˈpʰiʧʰполотенце

երեսսրբիչjɛɾɛsːɾˈbiʧʰполотенце (для лица и рук)

փակpʰɑkзакрытый

ուղիuˈʁiдорога

փակուղիpʰɑkuˈʁiтупик

փողpʰɔʁгорло

կապելkɑˈpɛlзавязывать, связывать

փողկապpʰɔχˈkɑpгалстук

В составных словах первая часть определяет второе

լողազգեստlɔʁɑzˈɡɛstкупальный костюм – купальник

փակուղիpʰɑkuˈʁiзакрытая дорога – тупик

լողափlɔˈʁɑpʰкупальный берег – пляж

Грамматика

Повелительное Наклонение
Հրամայական Եղանակ
Imperative mood

Стандартные глаголы в единственном числе образуют повелительное наклонение ударными окончаниями от основы инфинитива

I спряжение

փակելpʰɑˈkɛlзакрывать

փակի՛րзакрой!

Հակո՛բ, փակի՛ր դուռը։

Акоп, (ты) закрой дверь!

II спряжение

խաղալχɑˈʁɑlиграть

խաղա՛играй!

Սրբուհի՛, բակում խաղա՛։

Србуи, (ты) играй во дворе!

Отрицательные повелительные формы образуются добавлением отрицательной ударной частицы մի՛'не' к этим формам, которая произносится слитно с глаголом

Մի՛ փակիր։

miˈ ‿ pʰakir

Не закрывай!

Մի՛ խաղա։

miˈ ‿ χɑʁɑ

Не играй!

Упражнения

Переводы

Переведите.

1. Սվետլանա Նավասարդյանը հայտնի դաշնակահարուհի է։

2. Հակոբ Հակոբյանը միշտ համոզիչ փաստարկներ է բերում։

3. Պետրոսն ամեն առավոտ սափրվում է։

4. Նա միշտ փողկապ է կապում։

5. Զեկուցողն ուշանում էր, իսկ ուսանողները անհամբեր սպասում էին։

6. Աշոտիկը փափուկ ու նուրբ երեսսրբիչ ունի։

7. Հովիկը շատ անհամբեր երեխա է։

8. Փոստատունն այսօր փակ է։

9. Փոստատարը ամեն օր նամակ է բերում։


1. Светлана Навасардян – известная пианистка.

2. Акоп Акопян всегда приводит убедительные аргументы.

3. Петрос каждое утро бреется.

4. Он всегда носит (дословно: завязывает) галстук.

5. Докладчик опаздывал, а студенты нетерпеливо ждали.

6. У Ашотика есть мягкое и тонкое полотенце (для лица).

7. Овик – очень нетерпеливый ребенок.

8. Почтамт сегодня закрыт.

9. Почтальон каждый день приносит письма.


դաշնամուրdɑʃnɑˈmuɾпианино, фортепьяно

դաշնակահարdɑʃnɑkɑˈhɑɾпианист

դաշնակահարուհիdɑʃnɑkɑhɑɾuˈhiпианистка


Переведите.

1. Арпине каждый день чистит пыль со стола.

2. У Саркиса четыре брата.

3. Габриел – опытный кузнец.

4. Он работает в кузнице.

5. Погос купил новый пылесос.

6. Когда (ты) принесешь полотенце для лица?

7. У ребенка болит живот.

8. Почему зеркало этой ванной комнаты грязное?

9. В нашей квартире нет пыльных комнат.

10. Почему этот вопрос всегда заходит в тупик.


1. Արփինեն ամեն օր սրբում է սեղանի փոշին։

2. Սարգիսը չորս եղբայր ունի։

3. Գաբրիելը հմուտ դարբին է։

4. Նա աշխատում է դարբնոցում։

5. Պողոսը նոր փոշեկուլ է գնել։

6. Ե՞րբ ես երեսսրբիչ բերելու։

7. Երեխայի փորը ցավում է։

8. Ինչո՞ւ է այս լողասենյակի հայելին կեղտոտ։

9. Մեր բնակարանում փոշոտ սենյակներ չկան։

10. Ինչո՞ւ է այս հարցը միշտ փակուղի մտնում։

Тесты


25–03–2021