Урок 07

Фонетика

Глухие Придыхательные Согласные

В системе согласных звуков армянского языка есть четыре трехчленных ряда


բ դ գ ձ ջ
բ դ գ ձ ջ
պ տ կ ծ ճ
բ դ գ ձ ջ
փ թ ք ց չ
բ դ գ ձ ջ

բ պ փ
բ դ ջ
դ տ թ
բ դ ջ
գ կ ք
բ դ ջ
ձ ծ ց
բ դ ջ
ջ ճ չ
բ դ ջ

Иногда пишется звонкая буква, но произносится глухой придыхательный звук

բ bփ

դ dթ

գ gք

ձ ʣց ʦʰ

5-й не бывает?

Փ փ

Звук входит в ряд


պայտ

pɑjt

подкова

փայտ

pʰɑjt

дерево, древесина

պահ

pɑh

миг, мгновение

փա՜հ

pʰɑh

(межд.) ну-у!

փաստ

pʰɑst

факт

փաստարկ

pʰɑsˈtɑɾk

аргумент

սափրել

sɑpʰˈɾɛl

брить

սափրվել

sɑpʰəɾˈvɛl

бриться

փայլ

pʰɑjl

блеск

փայլել

pʰɑjˈlɛl

блестеть

փայլուն

pʰɑjˈlun

блестящий (тж. пер.)

փոշի

pʰoˈʃi

пыль

փոշոտ

pʰɔˈʃɔt

пыльный

փակ

pʰɑk

закрытый

փակել

pʰɑˈkɛl

закрывать

փոստ

pʰɔst

почта

փոստատուն

pʰɔstɑˈtun

почтамт

փոստատար

pʰɔstɑˈtɑɾ

почтальон

ափսոս

ɑpʰˈsɔs

жаль

ափսոսալ

ɑpʰsɔˈsɑl

жалеть

Лексика

ափ

ɑpʰ

берег; ладонь

տուփ

tupʰ

коробка

փարոս

pʰɑˈɾos

маяк

փափուկ

pʰɑˈpʰuk

мягкий

փեղկ

pʰɛʁk

створка (окна)

փեշ

pʰɛʃ

подол; юбка

փիղ

pʰiʁ

слон

փոխել

pʰɔˈχɛl

менять

փողկապ

pʰɔχˈkɑp

галстук

փողոց

pʰoˈʁotsʰ

улица

չափ

ʧʰɑpʰ

мера

փոս

pʰɔs

яма

փոր

pʰɔɾ

живот

փորձ

pʰɔɾʦʰ

опыт, попытка

փչել

pʰəˈʧʰɛl

дуть

փրփուր

pʰəɾˈpʰuɾ

пена


գարեջրի փրփուր

пивная пена

փուչիկ փչել

надувать шарик

փորձի համար

для проверки

մեց փոր

большой живот

փողոցներ չափչփել

слоняться

բնակարան փոխել

менять квартиру

հնդկական փիղ

индийский слон

Ալեքսանդրիայի փարոս

Александрийский маяк

դատարկ տուփ

пустая коробка

խոր փոս

глубокая яма

նոր փոստ

новая почта

համոզիչ փաստարկ

убедительный аргумент

փակ փեղկ

закрытая створка

փայլուն պատասխան

блестящий ответ

գեղեցիկ ափ

красивый берег

դեղին փեշ

желтая юбка

փողկապ կապել

завязать, носить галстук

Հակոբ Հակոբյան

Акоп Акопян

դարբին Գաբրիել

кузнец Габриел

Սուրբ Պետրոս եկեղեցի

Церковь Святого Петра

անհամբեր երեխա

нетерпеливый ребенок

որբ մանուկ

дитя-сирота

փափուկ սրբիչ

мягкое полотенце

կրտսեր եղբայր

младший брат

Բ բ

В некоторых словах բ произносится как

սուրբ

suɾpʰ

святой

սրբել

səɾˈpʰɛl

чистить, вытирать

սրբիչ

səɾˈpʰiʧʰ

полотенце

երեսսրբիչ

jɛɾɛsːɾˈbiʧʰ

полотенце (для лица)

նուրբ

nuɾpʰ

тонкий, нежный

նրբերշիկ

nəɾpʰɛɾˈʃik

сосиска

երբ

jɛɾpʰ

когда

երբեմն

jɛɾˈpʰɛmən

иногда

համբույր

hɑmˈpʰujɾ

поцелуй

համբուրել

hɑmpʰuˈɾɛl

целовать

համբերել

hɑmpʰɛˈɾɛl

переждать, потерпеть

անհամբեր

ɑnhɑmˈpʰɛɾ

нетерпеливый

դարբին

dɑɾˈpʰin

кузнец

դարբնոց

dɑɾbˈnɔʦʰ

кузница

որբ

vɔɾpʰ

сирота

որբանալ

voɾpʰɑˈnɑl

осиротеть

հարբել

hɑɾˈpʰɛl

пьянеть

հարբեցողություն

hɑɾbɛʦʰɔʁutʰˈjun

пьянство

Հակոբ

hɑˈkɔpʰ

Акоп

Գաբրիել

ɡɑpʰɾiˈ(j)ɛl

Габриел

Հակոբյան

hɑkɔpʰˈjɑn

Акопян

ԳաբրիելյանГабриелян

Словообразование

-ող

Суффикс образует действительные причастия от глаголов

I спряжение

խոսել

χɔˈsɛl

говорить

խոսող

χɔˈsɔʁ

говорящий

վազել

vɑˈzɛl

бежать

վազողбегущий

գրել

ɡəˈɾɛl

писать

գրող

ɡəˈɾɔʁ

пишущий

II спряжение – между основой и суффиксом добавляется псевдосуффикс -աց-

խաղալ

χɑˈʁɑl

играть

խաղացող

χɑʁɑˈʦʰɔʁ

играющий

Многие из этих причастий перешли в существительные со значением действующего лица или обозначения человека, занимающегося той или иной деятельностью, специалиста

աշխատել

ɑʃχɑˈtɛl

работать

աշխատող

ɑʃχɑˈtɔʁ

работник

գրել

ɡəˈɾɛl

писать

գրող

ɡəˈɾɔʁ

писатель

դիմել

diˈmɛl

обращаться (к кому-либо)

դիմող

diˈmɔʁ

обращающийся, заявитель

զեկուցելдокладывать, делать доклад

զեկուցող

zɛkuˈʦʰɔʁ

докладчик

ընտրել

əntˈɾɛl

выбирать, избирать

ընտրող

əntˈɾɔʁ

избиратель

ընթերցել

əntʰɛɾˈtsʰɛl

(выс.) читать

ընթերցող

əntʰɛɾˈʦʰɔʁ

читатель

հետազոտել

hɛtɑzɔˈtɛl

исследовать

հետազոտող

hɛtɑzɔˈtɔʁ

исследователь

մատուցել

mɑtuˈʦʰɛl

приносить, подносить

մատուցող

mɑtuˈʦʰɔʁ

официант

զոդել

zɔˈdɛl

проводить сварку

զոդող

zɔˈdɔʁ

сварщик

հոր

hoɾ

яма

տալ

tɑl

давать

հորատել

hɔɾɑˈtɛl

бурить

հորատող

hɔɾɑˈtɔʁ

бурильщик

մերսել

mɛɾˈsɛl

массировать

մերսողмассажист

ուսանել

usɑˈnɛl

учиться, обучаться

ուսանող

usɑˈnɔʁ

студент

սպառել

spɑˈrɛl

потреблять, исчерпывать

սպառող

spɑˈrɔʁ

потребитель

Сложные Слова

Сложные слова образуются с интерфиксами

С интерфиксом -ա-

փոստ

pʰɔst

почта

տուն

tun

дом

փոստատուն

pʰɔstɑˈtun

почтамт

գրավ

ɡəˈɾɑv

залог, заклад

տուն

tun

дом

գրավատուն

ɡɾɑvɑˈtun

ломбард

լող

lɔʁ

плавание

զգեստ

əzˈɡɛst

одежда, платье

լողազգեստ

lɔʁɑzˈɡɛst

купальный костюм

լող

lɔʁ

плавание

սենյակ

sɛnˈjɑk

комната

լողասենյակ

lɔʁɑsɛnˈjɑk

ванная комната

Слова, оканчивающиеся на , образуют сложные слова с интерфиксом -ե-

գինի

ɡiˈni

вино

տուն

tun

дом

գինետուն

ɡinɛˈtun

(винный) кабак

գինի

ɡiˈni

вино

գույն

ɡujn

цвет

գինեգույն

ɡinɛˈɡujn

бордовый, винного цвета

փոշի

pʰoˈʃi

пыль

կուլ տալглотать

փոշեկուլ

pʰɔʃɛˈkul

пылесос

Без интерфикса

գետ

ɡɛt

река

ափ

ɑpʰ

берег

գետափ

ɡɛˈtɑpʰ

берег реки

լող

lɔʁ

плавание

ափ

ɑpʰ

берег

լողափ

lɔˈʁɑpʰ

пляж

երես

jɛˈɾɛs

лицо

սրբիչ

səɾˈpʰiʧʰ

полотенце

երեսսրբիչ

jɛɾɛsːɾˈbiʧʰ

полотенце (для лица и рук)

փակ

pʰɑk

закрытый

ուղի

uˈʁi

дорога

փակուղի

pʰɑkuˈʁi

тупик

փող

pʰɔʁ

горло

կապել

kɑˈpɛl

завязывать, связывать

փողկապ

pʰɔχˈkɑp

галстук

В составных словах первая часть определяет второе

լողազգեստ

lɔʁɑzˈɡɛst

купальный костюм – купальник

փակուղի

pʰɑkuˈʁi

закрытая дорога – тупик

լողափ

lɔˈʁɑpʰ

купальный берег – пляж

Грамматика

Повелительное Наклонение
Հրամայական Եղանակ
Imperative mood

Стандартные глаголы в единственном числе образуют повелительное наклонение ударными окончаниями от основы инфинитива

I спряжение

փակել

pʰɑˈkɛl

закрывать

փակի՛րзакрой!

Հակո՛բ, փակի՛ր դուռը։

Акоп, закрой дверь!

II спряжение

խաղալ

χɑˈʁɑl

играть

խաղա՛играй!

Սրբուհի՛, բակում խաղա՛։

Србуи, играй во дворе!

Отрицательные формы образуются добавлением отрицательной ударной частицы մի՛'не' к этим формам, которая произносится слитно с глаголом

Մի՛ փակիր։

miˈ ‿ pʰakir

Не закрывай!

Մի՛ խաղա։

miˈ ‿ χɑʁɑ

Не играй!

Упражнения

Переводы

Переведите.

1. Սվետլանա Նավասարդյանը հայտնի դաշնակահարուհի է։

2. Հակոբ Հակոբյանը միշտ համոզիչ փաստարկներ է բերում։

3. Պետրոսն ամեն առավոտ սափրվում է։

4. Նա միշտ փողկապ է կապում։

5. Զեկուցողն ուշանում էր, իսկ ուսանողները անհամբեր սպասում էին։

6. Աշոտիկը փափուկ ու նուրբ երեսսրբիչ ունի։

7. Հովիկը շատ անհամբեր երեխա է։

8. Փոստատունն այսօր փակ է։

9. Փոստատարը ամեն օր նամակ է բերում։


1. Светлана Навасардян – известная пианистка.

2. Акоп Акопян всегда приводит убедительные аргументы.

3. Петрос каждое утро бреется.

4. Он всегда носит (дословно: завязывает) галстук.

5. Докладчик опаздывал, а студенты нетерпеливо ждали.

6. У Ашотика есть мягкое и тонкое полотенце (для лица).

7. Овик – очень нетерпеливый ребенок.

8. Почтамт сегодня закрыт.

9. Почтальон каждый день приносит письма.


դաշնամուր

dɑʃnɑˈmuɾ

пианино, фортепьяно

դաշնակահար

dɑʃnɑkɑˈhɑɾ

пианист

դաշնակահարուհի

dɑʃnɑkɑhɑɾuˈhi

пианистка


Переведите.

1. Арпине каждый день чистит пыль со стола.

2. У Саркиса четыре брата.

3. Габриел – опытный кузнец.

4. Он работает в кузнице.

5. Погос купил новый пылесос.

6. Когда (ты) принесешь полотенце для лица?

7. У ребенка болит живот.

8. Почему зеркало этой ванной комнаты грязное?

9. В нашей квартире нет пыльных комнат.

10. Почему этот вопрос всегда заходит в тупик.


1. Արփինեն ամեն օր սրբում է սեղանի փոշին։

2. Սարգիսը չորս եղբայր ունի։

3. Գարրիելը հմուտ դարբին է։

4. Նա աշխատում է դարբնոցում։

5. Պողոսը նոր փոշեկուլ է գնել։

6. Ե՞րբ ես երեսսրբիչ բերելու։

7. Երեխայի փորը ցավում է։

8. Ինչո՞ւ է այս լողասենյակի հայելի կեղտոտ։

9. Մեր բնակարանում փոշոտ սենյակներ չկան։

10. Ինչո՞ւ է այս հարցը միշտ փակուղի մտնում։

Тесты


19–03–2022