Урок 06

Фонетика

Ը ը

Данный звук ə называется "шва", по сравнению с другими гласными он короче и не бывает ударным в живой речи (но может иметь ударение в поэтической речи, особенно в песнях)

ընկերəŋˈkɛɾдруг, товарищ

ընկերուհիəŋkɛɾuˈhiподруга

ընտրելəntˈɾɛlвыбирать, избирать

ընտիրənˈtiɾотборный

ընտանիəntɑˈniдомашний (о животных)

ըմբիշəmˈbiʃборец

ըմբշամարտəmpʰʃɑˈmaɾt(спорт) борьба

ընկույզəŋˈkujzорех

ընկուզենի орех (дерево)

Звук ə не бывает ударным. Когда в последнем слоге звучит ə, ударение падает на предпоследний слог

վա՛գրˈvɑɡəɾтигр

Скрытый Слог

Скрытый слог появляется в следующих случаях


При переносе слова ə скрытого слога пишется в обоих слогах, примыкающих к знаку переноса, если таковые слоги в них имеются.

1. Чередование в корне: i, u → ə
В корне слова часто имеет место чередование гласных

պատիժpɑˈtiʒнаказание

պատժելpɑtˈʒɛlнаказывать

պատժվելpɑtəʒˈvɛlбыть наказанным

սուտsutложь; лживый

ստելsəˈtɛlлгать

շիտակʃiˈtɑkпрямой, правдивый

շտկելʃətˈkɛlвыправлять, поправлять

2. sC-, zC-, sht- → əsC, əzC, əʃt
Перед начальными սկ, սպ, ստ, սթ, սք, զբ, զգ, շտ слова (по строгой норме), которое всегда пишется при переносе, даже если не произносится

ըս֊կիզբəскизб начало

ըս֊պա֊սելəспасел ждать

ըս֊տա֊նալəстанал получать

ըզ֊բաղ֊վելəсбаʁвел заниматься

3. В начале слова: CC- → CəC
Слово начинается с двух согласных (кроме сочетаний սկ, սպ, ստ, սթ, սք զբ, զգ, շտ которым ə предшествует

գլուխɡəˈluχголова

ժպիտʒəˈpitулыбка

ժպտալʒəpˈtɑlулыбаться

լսելləˈsɛlслушать

գնալɡəˈnɑlидти, ехать

մնալməˈnɑlоставаться

բլուրbəˈluɾхолм

կրակkəˈɾɑkогонь

պտուղpəˈtuʁплод

խմելχəˈmɛlпить

4. В начале слова: CCC- → CəCC
Слово начинается с трёх согласных – между первым и вторым

նստելnəsˈtɛlсидеть, садиться

մկրատməkˈɾɑtножницы

կրկեսkəɾˈkɛsцирк

5. В начале слова: CCCC- → CəCəCC
Слово начинается с четырёх согласных – после первого и второго

մկրտելməkəɾˈtɛlкрестить

6. В начале и в конце слова: CC-…-CC → CəC…CC
Слово начинаются с двух согласных и оканчиваются двумя согласными – начале, но не в конце

հպարտhəˈpɑɾtгордый

կռունկkəˈrunkжуравль

կրունկkəˈɾuŋkпятка; каблук

դրախտdəˈɾɑχtрай

նպաստnəˈpɑstпособие (денежное)

7. В конце слова: -CC' → CəC', где C' = r, ɾ, n, l
Слово оканчивается двумя согласными – перед последним согласным, если это r, ɾ, n, l

վագրˈvɑɡəɾтигр

տետրˈtɛtəɾтетрадь

համրˈhɑməɾнемой

սանրˈsɑnəɾрасчёска

մանրˈmɑnəɾмелкий

ոմնˈvomənнекий; некто

հյուսնˈhjusənстоляр

Перед другими не произносится

միշտmiʃtвсегда

հաստhɑstтолстый (не о человеке)

արվեստɑɾˈvɛstискусство

արհեստɑɾˈvɛstремесло

դաշտdɑʃtполе

ներկnɛɾkкраска

հանդարտhɑnˈdɑɾtтихо, спокойно, ровно

8. В конце слова: -CCC → CCəC
Слово оканчивается тремя согласными – между вторым и третьим (но не всегда)

դուստրˈdustəɾдочь

կայսրˈkɑjsəɾимператор

9. С артиклем: -Cs, -Cd → Cəs, Cət
Слово оканчивается двумя согласными, последняя из которых -s, -d притяжательный артикль

գլուխըսгəлухəс моя голова

գլուխըդгəлухəт твоя голова

վարսvɑɾsмоя пахота

դարդдарəт твой век

հորդhɔɾdтвоего отца

Если в слове конечные -ս, -դ не являются притяжательными артиклями, то ə не произносится

վարսvɑɾs(поэт.) волос (женский)

դարդдарт (разг.) горе

հորդhɔɾdпроливной, обильный

10. На стыке слов, где подлежащее оканчивается определённым артиклем: -Cn ␣ C- → Cən ␣ C
На стыке слов произносится при скоплении согласных, если подлежащее оканчивается определённым артиклем -n

դասն սկսվեց

-сн ‿ əск-

урок начался

Արամն շտապում ‿ է

-мн ‿ əшт-

Арам торопится

երեխան զգայուն ‿ է

-ан ‿ əзг-

ребёнок – чувствительный

При переносе слова ə скрытого слога пишется в обоих слогах, примыкающих к знаку переноса, если таковые скрытые слоги имеются

примеры

Скрытый Слог Не Произносится

1. hør

2. Cøj-, -jøC

3. CøC ‿ է

4. -CøC-, -CøCøC-. (Если это корень – смотри другие правила)

1. hr
Иногда ə ослабевает, вплоть до не произнесения между հր hr

ՀրաչյաhəɾɑʧʰˈjɑГрачья

ՀրանտhəˈɾɑntГрант

ՀրայրhəˈɾɑjɾГрайр

2. Cj-, -jC
В начале слова согласный + j и в конце слова на j + согласный

մյուսmjusдругой

հյուրhjuɾгость

բույնbujnгнездо

նույնnuɪ̯nтот же

3. CøC ‿ է
Если за словом с ə в последнем слоге, следует вспомогательный глагол любого лица

համրˈhɑməɾнемой

Նա համր է։

на hамр ‿ э

Он немой.

տետրˈtɛtəɾтетрадь

Ես տետր եմ բերում։

йес тетр ‿ эм бэрнум

Я приношу тетрадь.

կայսրˈkɑjsəɾимператор

Դու կայսր է։

ду кайср ‿ э

Ты император.

Вспомогательный глагол (как правило) не имеет ударения и интонационно примыкает к предыдущему слову.

4. В середине слова: -CøC-, -CøCøC-. (Если это корень – смотри другие правила)
В сочетании двух или трёх согласных букв в середине слова

կանգնելkɑŋɡˈnɛlвстать; стоять

Но ə произносится в тех случаях, когда это сочетание – начало корня слова

անգլուխɑŋɡˈluχбезголовый

пример 2пример 2

Лексика

հրամանhəɾɑˈmɑnприказ

հրամայելhəɾɑmɑˈjɛlприказывать

ժպիտʒəˈpitулыбка

ժպտալʒəpˈtɑlулыбаться

վաղըˈvɑʁəзавтра

գրելɡəˈɾɛlписать

գնալɡəˈnɑlидти, ехать

գնելɡəˈnɛlпокупать

կրտսերkəɾtˈsɛɾмладший

դպրոցdəpˈɾɔʦʰшкола

սպիտակəspiˈtɑkбелый

մրսելməɾˈsɛlмёрзнуть, простудиться

խիստχistстрогий

տխուրtəˈχuɾгрустный

տխրելtχɾɛlгрустить

սրահsəˈɾɑhзал

գաղտնիɡɑχtˈniтайный


տխուր երգ

грустная песня

հաճախ մրսել

часто простужаться

նոր դպրոց

новая школа

կրտսեր եղբայր

младший брат

բարի վագր

добрый тигр

համր կինո

немое кино

մանր սանր

мелкая расчёска (с мелкими зубцами)

հաստ տետր

толстая тетрадь

հմուտ հյուսն

умелый столяр

արվեստ ու արհեստ

искусство и ремесло

անհուն վիշտ

безбрежное горе

հուն

русло

անգույն ներկ

бесцветная краска

ուրախ ժպիտ

весёлая улыбка

լավ սկիզբ

хорошее начало

կեղտոտ տետր

грязная тетрадь

սպիտակ կռունկ

белый журавль

կրկես գնալ

идти в цирк

նամակ գրել

писать письмо

վատ սկիզբ

плохое начало

խիստ հրաման

строгий приказ

սուր մկրատ

острые ножницы

խաղատուն գնալ

идти в казино

վատ զգալ

чувствовать (себя) плохо

գաղտնի լսել

тайно слушать, подслушивать

Словообразование

-իչ

Суффикс -իչ iʧʰ очень распространён и обозначает

Действующее лицо

հսկելhskɛlконтролировать

հսկիչhskiʧʰконтролёр

վարելvɑˈɾɛlвозить, вести (в разн. зн.)

վարիչvɑˈɾiʧʰзаведующий

ցրելʦʰəˈɾɛlразбрасывать, рассеивать

ցրիչʦʰɾiʧʰкурьер, рассыльный

Предметы, инструменты

գրելɡəˈɾɛlписать

գրիչɡəˈɾitʃʰручка (для письма)

սրելsəˈɾɛlзаострять, точить

սրիչsəˈɾitʃʰточилка

դակելdɑˈkɛlкомпостировать

դակիչdɑˈkiʧʰкомпостер

Образует прилагательные

հմայելhəmɑˈjɛlочаровывать

հմայիչhmɑˈjiʧʰочаровательный

հուզելhuˈzɛlволновать

հուզիչhuˈziʧʰволнующий

համոզելhɑmoˈzɛlубеждать

համոզիչhɑmɔˈziʧʰубедительный

գրավելɡɾɑˈvɛlпривлекать

գրավիչɡɾɑˈviʧʰпривлекательный

-ուհի

Суффикс обозначает женщину (по специальности, занятию и т.п). При этом он может присоединяться

К суффиксу -իչiʧʰ

նկարnəˈkɑɾрисунок, картина

նկարելnəkɑˈɾɛlрисовать

նկարիչnəkɑˈɾiʧʰхудожник

նկարչուհիхудожница

ուսանել учиться

ուսուցանելusuʦʰɑˈnɛlпреподавать, обучать

ուսուցիչusuˈtsʰitʃʰучитель

ուսուցչուհիusutsʰtʃʰuˈhiучительница

К основе слова

գեղեցիկɡɛʁɛˈtsʰikкрасивый

գեղեցկուհիɡɛʁɛʦʰkuˈhiкрасавица

հայhɑjармянин, армянский

հայուհիhɑjuˈhiармянка

ընկերəŋˈkɛɾдруг

ընկերուհիəŋkɛɾuˈhiподруга

աշակերտɑʃɑˈkɛɾtученик

աշակերտուհիɑʃɑkɛɾtuˈhiученица

պարելpɑˈɾɛlтанцевать

պարուհիpɑɾuˈhiтанцовщица

Грамматика

Определённый Артикль

Определённый артикль постпозитивный, пишется слитно со словом, имеет две формы

-CըСə
Если слово оканчивается согласным звуком, то употребляется артикль

սեղանsɛˈʁɑnстол

սեղանը(этот) стол

դասdɑsурок

դասը(этот) урок

-AնАn
Если слово оканчивается гласным звуком, употребляется артикль

տարիtɑˈɾiгод

տարին(этот) год

այգիɑjˈɡiсад

այգին(этот) сад

-Cն ␣ A → Сøn ‿ A
Если слово оканчивается согласным звуком, но следующее слово начинается с гласного звука (включая ə), употребляется артикль

Արամն ուտում է։

арамн ‿ утум ‿ э

Арам ест.

Դասն սկսվեց։

дасн ‿ əскəсвэц

Урок начинается.

Պատն սպիտակ է։

патн ‿ əспитак ‿ э

Стена – белая.

В этом случае звук ə перед артиклем не произносится, а сами слова произносятся слитно. Это особенность литературной нормы, в живой речи может употребляться артикль .

Употребление Артиклей

Подлежащее (как правило) употребляется с определённым артиклем, обращение с неопределённым артиклем.

Артикль обязательно употребляется, если слову предшествует

Указательные местоимения

այս տունըэтот дом

այդ պայուսակըта (эта) сумка

այն դասարանըтот класс

Притяжательные местоимения

իմ պայուսակըмоя сумка

քո դասարանըтвой класс

նրա դասարանըего класс

Определение в родительном падеже

Արմենի մատիտըкарандаш Армена

Կարենի պայուսակըсумка Карена

Порядковые числительные

առաջին դասըпервый урок

երկրորդ դասարանըвторой класс

Упражнения

Переводы

Переведите.

1. Արամն ամեն օր խաղատուն է գնում։

2. Նրա մայրը գոհ չէ։

3. Այս տունը ամենահինն է։

4. Երևանի դպրոցներում դասերն սկսվում են վաղ առավոտյան։

5. Մեր ուսուցիչը Հրայր Կարապետյանն է։

6. Այս տարի մեր այգին շատ գեղեցիկ էր։

7. Ղազարոսի կրտսեր եղբայրը դեռ դպրոց չի գնում։

8. Նա շատ է սիրում ֆութպոլ խաղալ։

9. Իմ հարևանը ռուսախոս է։


1. Арам каждый день ходит в казино.

2. Его мать недовольна.

3. Этот дом – самый старый.

4. В школах Еревана уроки начинаются рано утром.

5. Наш учитель – Грайр Карапетян.

6. В этом году наш сад был очень красивым.

7. Младший брат Лазаря ещё не ходит в школу.

8. Он очень любит играть в футбол.

9. Мой сосед – русскоязычный.


Переведите.

1. Ещё осень, но в комнате очень холодно.

2. Я иду в посольство.

3. Он пьёт красное вино.

4. Я плохо говорю по-армянски.

5. Я хочу купить лекарство и иду в аптеку.

6. Вчера ты был болен и очень мёрз в этой холодной комнате.

7. Сегодня я пойду в цирк.

8. Завтра – праздник, и ты получишь прекрасную картину (рисунок).

9. Я люблю смотреть немое кино.


1. Դեռ աշուն է, բայց սենյակում շատ ցուրտ է։

2. Ես գնում եմ դեսպանատուն։

3. Նա կարմիր գինի է խմում։

4. Ես վատ եմ խոսում հայերեն։

5. Ես դեղ եմ ուզում գնել և գնում եմ դեղատուն։

6. Երեկ ղու հիվանդ էիր և շատ էիր մրսում այս ցուրտ սենյակում։

7. Այսօր ես կրկես եմ գնալու։

8. Վաղը տոն է, և դու գեղեցիկ նկար ես ստանալու։

9. Ես սիրում եմ համր կինո դիտել։


Выпишите сложные и производные слова, составьте с ними 20–30 предложений по образцу.

Ես կոկիկ աշխատասենյակ ունեմ։

У меня есть аккуратный кабинет.

Արանը սիրում է խաղատուն գնալ։

Арам любит ходить в казино.

Հայաստանում աշունը երկար է ու շատ գեղեցիկ։

В Армении осень – долгая и очень красивая.

Тесты


26–04–2020