Урок 01

Фонетика

Звуки, похожие в обоих языках

Ա աа

ՈՒ Ու ուu

Գ գg

Ր րɾ

Կ կk

Լ լl

Բ բb

Դ դd

Մ մm

Պ պp

Տ տt

Ն նn

Ударение падает, как правило, на последний слог

ուuи

դուduты

բուbuсова

արգանակɑɾɡɑˈnɑkбульон

կատակkɑˈtɑkшутка

բանակbɑˈnɑkармия

բարակbɑˈɾɑkтонкий

նամակnɑˈmɑkписьмо

կատուkɑˈtuкот, кошка

դարակdɑˈɾɑkполка

տունtunдом

անունɑˈnunимя

լարlɑɾшнур; провод; струна

պարկpɑɾkмешок

ամանɑˈmɑnпосудина, тарелка, миска

կամkɑmили

բալbɑlвишня

բադbɑdутка, селезень

բակbɑkдвор

ուլulкозлёнок

դանակdɑˈnɑkнож

ապուրɑˈpuɾсуп

կապkɑpсвязь

պատpɑtстена

դարdɑɾвек

ամուրɑˈmuɾкрепкий, прочный, твёрдый

ագարակɑɡɑˈɾɑkферма

մակարդակmɑkɑɾˈdɑkуровень

պարանpɑˈɾɑnверёвка

մանրˈmɑnəɾмаленький

մանուկmɑˈnukребёнок, дитя

մուկmukмышь

կամարkɑˈmɑɾарка, свод


ԱրարատɑɾɑˈɾɑtАрарат

ԱդամɑˈdɑmАдам

ԱրմանАрман

ԿապանkɑˈpɑnКапан

ԱբգարɑbˈɡɑɾАбгар

ԲագրատbɑɡˈɾɑtБаграт

ԱրաɑˈɾɑАра

ԱրամɑˈɾɑmАрам

ԳասպարГаспар

ԱրտակАртак

ՄուրադМурад

ՄարտունМартун

ՄանուկМанук

ՄարատmɑˈɾɑtМарат

ՆուբարnuˈbɑɾНубар

ԼալաЛала

Лексика

նա ու դու

он и ты

դու կամ նա

ты или он

արգանակ կամ ապուր

бульон или суп

պարան կամ լար

верёвка или провод

տուն կամ ագարակ

дом или ферма

ամուր պատ

крепкая стена

մուկ ու կատու

мышь и кот

Словообразование

ան-

Префикс присоединяясь к существительному образует прилагательное со значением отсутствия

տունtunдом

անտունɑnˈtunбездомный

անունɑˈnunимя

անանունбезымянный, анонимный

ատամɑˈtɑmзуб

անատամɑnɑˈtɑmбеззубый

կապkɑpсвязь

անկապɑŋˈkɑpбессвязный, не привязанный

մակարդակmɑkɑɾˈdɑkуровень, поверхность

անմակարդակбез должного уровня (некачественный)

արատɑˈɾɑtпорок, дефект

անարատɑnɑˈɾɑtбезупречный

արմատɑɾˈmɑtкорень

անարմատɑnɑɾˈmɑtбез корня

Грамматика

-ում

Суффикс образует

Местный падеж существительных, локатив — падеж со значением места

բակbɑkдвор

բակումво дворе

նամակnɑˈmɑkписьмо

նամակումв письме

դարակdɑˈɾɑkполка

դարակումна полке

պարկpɑɾkмешок

պարկումв мешке

Имя действия глаголов

միացնելmijɑʦʰˈnɛlсоединять

միացումmijɑˈʦʰumсоединение

ուղարկելuʁɑɾˈkɛlпосылать

ուղարկումuʁɑɾˈkumпослание

Причастие настоящего времени

սիրելsiˈɾɛlлюбить

սիրում եմ(я) люблю, в "процессе" любви

կամ

Бытийный нестандартный недостаточный глагол

կամkɑm(я) есть

կասkɑs(ты) есть

կա(он) есть

կարkɑɾ(он) был


Կամ։

(Я) есть.

Բակում դու կաս։

Во дворе есть ты.

Ագարակում ուլ կա։

На ферме есть козлёнок.

Բակում կատու կար։

Во дворе была кошка.

տալ

Повелительное наклонение, единственное число нестандартного глагола

տալtɑlдавать

տո՛ւրtuɾдай!

Местоимения
Դերանուններ
Pronouns

Грамматическая категория рода отсутствует

եսjɛsя

դուduты

նաон, она, оно


Դու ապուր տո՛ւր։

Ты дай суп!

Բակում նա կար։

Он был во дворе.

Союзы
Շաղկապ
Conjunction

ուuи

կամkɑmили


տուն ու ագարակ

дом и ферма

բադ կամ ուլ

утка или козлёнок

Пунктуация

« ՛ »

Знак ударения ставится после ударного гласного

При обращении

Արմա՛ն, բակում բու կա։

Арман, во дворе есть сова.

После ударного гласного глагола повелительного наклонения

Մարտո՛ւն, տո՛ւր

Мартун, (ты) дай…

При логическом выделении какого-либо слова

Արտա՛կ, դո՛ւ տուր։

Артак, (именно) ты дай!

В двойных союзах

Ես ուզում եմ ուտել և՛ խնձորը, և՛ տանձը։

Я хочу есть и яблоко, и грушу.

Ես չեմ ուզում ուտել ո՛չ խնձորը, ո՛չ տանձը։

Я не хочу есть ни яблоко, ни грушу.

« ։ »

В конце предложения ставится знак ‘ ։ ’, аналогичный точке в других языках

Դարակում դանակ կա։

На полке есть нож.

Упражнения

Переводы

Переведите.

1. Արա՛, բարակ լար տո՛ւր։

2. Պարկում պարան կա։

3. Դարակում անանուն նամակ կա։

4. Բակում կատու կար։

5. Ամանում ապուր կար։

6. Բագրա՛տ, ապուր կամ արգանակ տո՛ւր։

7. Մարա՛տ, դանակ տո՛ւր։


1. Ара, (ты) дай тонкий шнур!

2. В мешке есть верёвка.

3. На полке есть анонимное письмо.

4. Во дворе была кошка.

5. В миске был суп.

6. Баграт, (ты) дай суп или бульон!

7. Марат, (ты) дай нож!


Переведите.

1. В мешке есть верёвка.

2. На полке есть письмо.

3. В письме была шутка.

4. На полке была миска.

5. Во дворе есть кот.

6. В миске есть вишня.

7. На ферме есть козлёнок.


1. Պարկում պարան կա։

2. Դարակում նամակ կա։

3. Նամակում կատակ կար։

4. Դարակում աման կար։

5. Բակում կատու կա։

6. Ամանում բալ կա։

7. Ագարակում ուլ կա։

Тесты


17–03–2021