Урок 01

Фонетика

Звуки, похожие в обоих языках

Ա ա

а

ՈՒ Ու ու

u

Գ գ

g

Ր ր

ɾ

Կ կ

k

Լ լ

l

Բ բ

b

Դ դ

d

Մ մ

m

Պ պ

p

Տ տ

t

Ն ն

n

Ударение падает, как правило, на последний слог

ու

u

и

դու

du

ты

բու

bu

сова

արգանակ

ɑɾɡɑˈnɑk

бульон

կատակ

kɑˈtɑk

шутка

բանակ

bɑˈnɑk

армия

բարակ

bɑˈɾɑk

тонкий

նամակ

nɑˈmɑk

письмо

կատու

kɑˈtu

кот, кошка

դարակ

dɑˈɾɑk

полка

տուն

tun

дом

անուն

ɑˈnun

имя

լար

lɑɾ

шнур; провод; струна

պարկ

pɑɾk

мешок

աման

ɑˈmɑn

посудина, тарелка, миска

կամ

kɑm

или

բալ

bɑl

вишня

բադ

bɑd

утка, селезень

բակ

bɑk

двор

ուլ

ul

козлёнок

դանակ

dɑˈnɑk

нож

ապուր

ɑˈpuɾ

суп

կապ

kɑp

связь

պատ

pɑt

стена

դար

dɑɾ

век

ամուր

ɑˈmuɾ

крепкий, прочный, твёрдый

ագարակ

ɑɡɑˈɾɑk

ферма

մակարդակ

mɑkɑɾˈdɑk

уровень

պարան

pɑˈɾɑn

верёвка

մանր

ˈmɑnəɾ

маленький

մանուկ

mɑˈnuk

ребёнок, дитя

մուկ

muk

мышь

կամար

kɑˈmɑɾ

арка, свод


Արարատ

ɑɾɑˈɾɑt

Арарат

Ադամ

ɑˈdɑm

Адам

Արման

Арман

Կապան

kɑˈpɑn

Капан

Աբգար

ɑbˈɡɑɾ

Абгар

Բագրատ

bɑɡˈɾɑt

Баграт

Արա

ɑˈɾɑ

Ара

Արամ

ɑˈɾɑm

Арам

Գասպար

Гаспар

Արտակ

Артак

Մուրադ

Мурад

Մարտուն

Мартун

Մանուկ

Манук

Մարատ

mɑˈɾɑt

Марат

Նուբար

nuˈbɑɾ

Нубар

Լալա

Лала

Лексика

նա ու դու

он и ты

դու կամ նա

ты или он

արգանակ կամ ապուր

бульон или суп

պարան կամ լար

верёвка или провод

տուն կամ ագարակ

дом или ферма

ամուր պատ

крепкая стена

մուկ ու կատու

мышь и кот

Словообразование

ան-

Префикс присоединяясь к существительному образует прилагательное со значением отсутствия

տուն

tun

дом

անտուն

ɑnˈtun

бездомный

անուն

ɑˈnun

имя

անանուն

ɑnɑˈnun

безымянный, анонимный

ատամ

ɑˈtɑm

зуб

անատամ

ɑnɑˈtɑm

беззубый

կապ

kɑp

связь

անկապ

ɑŋˈkɑp

бессвязный, не привязанный

մակարդակ

mɑkɑɾˈdɑk

уровень, поверхность

անմակարդակ

ɑnmɑkɑɾˈdɑk

без должного уровня (некачественный)

արատ

ɑˈɾɑt

порок, дефект

անարատ

ɑnɑˈɾɑt

безупречный

արմատ

ɑɾˈmɑt

корень

անարմատ

ɑnɑɾˈmɑt

без корня

Грамматика

-ում

Суффикс -ում образует

Местный падеж существительных, локатив – падеж со значением места

բակ

bɑk

двор

բակում

bɑˈkum

во дворе

նամակ

nɑˈmɑk

письмо

նամակում

nɑmɑˈkum

в письме

դարակ

dɑˈɾɑk

полка

դարակում

dɑɾɑˈkum

на полке

պարկ

pɑɾk

мешок

պարկում

pɑɾˈkum

в мешке

Имя действия глаголов

միացնել

mijɑʦʰˈnɛl

соединять

միացում

mijɑˈʦʰum

соединение

ուղարկել

uʁɑɾˈkɛl

посылать

ուղարկում

uʁɑɾˈkum

послание

Причастие настоящего времени

սիրել

siˈɾɛl

любить

սիրում եմ

(я) люблю, в "процессе" любви

կամ

Бытийный нестандартный недостаточный глагол

կամ

kɑm

(я) есть

կաս

kɑs

(ты) есть

կա

(он) есть

կար

kɑɾ

(он) был


Կամ։

(Я) есть.

Բակում դու կաս։

Во дворе есть ты.

Ագարակում ուլ կա։

На ферме есть козлёнок.

Բակում կատու կար։

Во дворе была кошка.

տալ

Повелительное наклонение, единственное число нестандартного глагола

տալ

tɑl

давать

տո՛ւր

tuɾ

дай!

Местоимения
Դերանուններ
Pronouns

Грамматическая категория рода отсутствует

ես

jɛs

я

դու

du

ты

նա

он, она, оно


Դու ապուր տո՛ւր։

Ты дай суп!

Բակում նա կար։

Он был во дворе.

Союзы
Շաղկապ
Conjunction

ու

u

и

կամ

kɑm

или


տուն ու ագարակ

дом и ферма

բադ կամ ուլ

утка или козлёнок

Пунктуация

« ՛ »

Знак ударения ставится после ударного гласного

При обращении

Արմա՛ն, բակում բու կա։

Арман, во дворе есть сова.

После ударного гласного глагола повелительного наклонения

Մարտո՛ւն, տո՛ւր

Мартун, (ты) дай…

При логическом выделении какого-либо слова

Արտա՛կ, դո՛ւ տուր։

Артак, (именно) ты дай!

В двойных союзах

Ես ուզում եմ ուտել և՛ խնձորը, և՛ տանձը։

Я хочу есть и яблоко, и грушу.

Ես չեմ ուզում ուտել ո՛չ խնձորը, ո՛չ տանձը։

Я не хочу есть ни яблоко, ни грушу.

« ։ »

В конце предложения ставится знак ‘ ։ ’, аналогичный точке в других языках

Դարակում դանակ կա։

На полке есть нож.

Упражнения

Переводы

Переведите

1. Արա՛, բարակ լար տո՛ւր։

2. Պարկում պարան կա։

3. Դարակում անանուն նամակ կա։

4. Բակում կատու կար։

5. Ամանում ապուր կար։

6. Բագրա՛տ, ապուր կամ արգանակ տո՛ւր։

7. Մարա՛տ, դանակ տո՛ւր։


1. Ара, (ты) дай тонкий шнур!

2. В мешке есть верёвка.

3. На полке есть анонимное письмо.

4. Во дворе была кошка.

5. В миске был суп.

6. Баграт, (ты) дай суп или бульон!

7. Марат, (ты) дай нож!

Переведите

1. В мешке есть верёвка.

2. На полке есть письмо.

3. В письме была шутка.

4. На полке была миска.

5. Во дворе есть кот.

6. В миске есть вишня.

7. На ферме есть козлёнок.


1. Պարկում պարան կա։

2. Դարակում նամակ կա։

3. Նամակում կատակ կար։

4. Դարակում աման կար։

5. Բակում կատու կա։

6. Ամանում բալ կա։

7. Ագարակում ուլ կա։

Тесты


14–03–2022