Армянско-Русский Словарь

Ը

NHYNameIPA
9Թ թtʰɔ

թագtʰɑɡкорона

թագադիրtʰɑɡɑˈdiɾкоронующий, возлагающий корону

թագադրելtʰɑɡɑdˈɾɛlкороновать

թագավորtʰɑkʰɑˈvɔɾцарь, король

թալանալtʰɑlɑˈnɑlслабеть

թախանձագինtʰɑχɑnʣɑˈɡinнастоятельно

թախիծtʰɑˈχiʦгрусть, тоска

թախծելtʰɑχˈʦɛlтосковать, грустить

թախծոտtʰɑχˈʦɔtгрустный, тоскливый

թանգարանայինtʰɑŋɡɑɾɑnɑˈjinмузейный

թանձրˈtʰɑnʣəɾгустой, плотный

թաշկինակtʰɑʃkiˈnɑkплаток

թառtʰɑrтар (муз.инстр.)

թատրոնtʰɑtˈɾɔnтеатр

թարգմանելtʰɑɾkʰmɑˈnɛlпереводить

թարգմանիչtʰɑɾkʰmɑˈnitʃʰпереводчик

թարգմանությունtʰɑɾkʰmɑnutʰˈjunперевод

թարմtʰɑɾmсвежий

թացtʰɑʦʰмокрый

թափանցելпроникать, просачиваться, пронизывать

թափանցիկtʰɑpʰɑnˈʦʰikпрозрачный, проницаемый

թափառtʰɑˈpʰɑrбродяжнический

թափառական աշուղбродячий ашуг

թափառականtʰɑpʰɑrɑˈkɑnбродяга, странник; бродячий

թափառելtʰɑpʰɑˈrɛlбродить, странствовать

թաքնվելtʰɑkʰnəˈvɛlпрятаться

թաքցնելtʰɑkʰʦʰ(ə)ˈnɛlпрятать, скрывать

թեtʰɛрука; крыло

թեtʰɛчто, же

թե… թեи… и

թեթևtʰɛˈtʰɛvлегкий

թեթևոտtʰɛtʰɛˈvɔtлегконогий, быстроногий

թեթևորենtʰɛtʰɛvɔˈɾɛnлегко

թելtʰɛlнитка; веревка

թեկնածուtʰɛknɑˈtsuкандидат

թեկուզtʰɛˈkuzхотя бы

թեյtʰɛjчай

թեյարանtʰɛjɑˈɾɑnчайная (сущ.)

թեպետtʰɛˈpɛtхоть и

թերակատարելtʰɛɾɑkɑtɑˈɾɛlнедовыполнять

թերակղզիtʰɛɾɑkəʁˈziполуостров

թերակշռելtʰɛɾɑkʃˈrɛlнедовешивать

թերահավատtʰɛɾɑhɑˈvɑtнедоверчивый

թերաճtʰɛˈɾɑʧнедоразвитый

թերամարսելне переваривать (о желудке)

թերայրելtʰɛɾɑjˈɾɛlнедожечь

թերեփtʰɛˈɾɛpʰнедоваренный

թերըմբռնելtʰɛɾəmbrˈnɛlнедопонять

թերթtʰɛɾtʰлист бумаги, газета

թերիtʰɛˈɾiнеполный, недостаточный

թերխաշtʰɛɾˈχɑʃнедоваренный

թերուսtʰɛˈɾusнедоучившийся, недоучка

թերևսtʰɛˈɾɛvsвпрочем, пожалуй

թեքվելtʰɛkʰˈvɛlсвернуть

թեևхотя и

թթվասերtʰətʰvɑˈsɛɾсметана

թիթեռtʰiˈtʰɛrбабочка

թիկնեղtʰikˈnɛʁширокоплечий

թիկնոցtʰikˈnɔʦʰплащ, накидка, манто

թիկունքtʰiˈkuŋkʰспина; тыл

թիմtʰimкоманда

թիվtʰivчисло, номер

թխպոտtʰχpɔtпасмурный

թղթեtʰʁtʰɛбумажный

թղթյաбумажный

թնդալtʰənˈdɑlгрохотать

թշնամիtʰəʃnɑˈmiвраг

թշվառtəʃˈvɑrнесчастный, отверженный

թոթովանքtʰɔtʰɔvɑŋkʰлепет

թոթովելtʰotʰoˈvɛlлепетать

թողtʰɔʁпусть; отпусти!

թողնելtʰɔʁˈnɛlоставить, отпускать

թոշակtʰɔˈʃɑkпенсия; стипендия

թոշակառուtʰɔʃɑkɑˈruпенсионер

թոռtʰɔrвнук, внучка

թովիչtʰɔˈviʧʰобворожительный, чарующий

թովչականtʰɔvʧʰɑˈkɑnобворожительный, чарующий

թութակtʰuˈtʰɑkпопугай

թուլասիրտtʰulɑˈsiɾtслабодушный

թուխպtʰuχpтуча

թուղթtʰuχtʰбумага

թույլtʰujlслабый

թույլ տալразрешать

թույլատրելtʰujlɑtˈɾɛlразрешать

թույլտվությունtʰujltvutʰˈjunразрешение

թույնtʰuɪ̯nяд

թունավորtʰunɑˈvɔɾядовитый

թուրմtʰuɾmнастойка

թռիչքtʰəˈritʃkʰполет

թռչանtʰrʧʰɑnптица

թռչելtʰərˈtʃʰɛlлетать; прыгать

թվաբանությանарифметика

թվականtʰəvɑˈkɑnчислительное

թվարկությանлетосчисление

թրթուրtʰəɾˈtʰuɾличинка, гусеница

թրխկալtʰɾχkɑlшлепнуться, трахнуться

թրխկոցtʰɾχkɔʦʰстук, бряканье, шлепанье

թևավորtʰɛvɑˈvɔɾкрылатый

Тесты


29–04–2020