Урок 13-3

Словообразование

ձեռք

Слово ձեռքрука, входит в состав многих устойчивых сочетаний и фразеологизмов

ձեռքիս հետпопутно, между делом

ձեռք բերելприобрести, получить

հաջողություն ձեռք բերելдостигнуть удачи

գիտելիքներ ձեռք բերելприобрести знания

մասնագիտություն ձեռք բերելприобрести специальность

Համալսարանում սովորելու տարիներին նա ձեռք բերեց մեծ գիտելիքներ։

За время учёбы в университете он приобрел глубокие знания.

ձեռքը բաց (շռայլ)щедрый

Նա շատ ձեռքը բաց երիտասարդ է։

Он очень щедрый молодой человек.

ձեռքից բաց թողնելупустить

Նա հարմար պահը ձեռքից բաց թողեց։

Он упустил удобный момент.

ձեռք մեկնելподать, протянуть руку

օգնության ձեռք մեկնել

протянуть руку помощи

Նա առաջին մարդն էր, որ ինձ օգնության ձեռք մեկնեց։

Он был первым, кто протянул мне руку помощи.

հաշտության ձեռք մեկնել

идти на примирение

ձեռ(ք) քաշել

отказаться, отстать

ասածից ձեռք քաշել

отказаться от сказанного

կյանքից ձեռք քաշել

отказаться от жизни

Արի դու ձե՛ռք քաշիր նրանից։

Отстань ты от него.

Ինձանից ձե՛ռք քաշիր։

Отстань от меня!

ձեռքերը լվանալ

умыть руки

Ես ձեռքերս լվանում եմ և այլևս չեմ միջամտի այդ գործին։

Я умываю руки и больше не буду вмешиваться в это дело.

ձեռքից գալ, ամեն ինչ ձեռքից գալ

уметь, быть мастером на все руки

Նրա ձեռքից ամեն ինչ գալիս է։

Он все умеет. Он мастер на все руки.

էլ

էլɛlочень употребительно в разговорной речи и означает

'Тоже, также, и' – в этом значении в литературном языке употребляется слово նույնպես

Ես էլ եմ ուզում…

Ես նույնպես ուզում եմ։

Я тоже хочу…

Դու էլ արի՛ մեզ հետ…

Դու նույնպես արի՛ մեզ հետ։

И ты иди с нами.

Ես չեմ գնում, դո՛ւ էլ մի գնա։

Я не иду, и ты не ходи.

'Больше не' (с отриц. формой глагола) – этом значении в литературном языке употребляется слово այլևս

Էլ ոչինչ չեմ կարող անել = Այլևս ոչինչ չեմ կարող անել։

Больше ничего не могу делать (сделать).

Էլ ոչինչ չանես…

Այլևս ոչինչ չանես։

Больше ничего не делай!

Էլ չեմ անի։

Больше не буду.

Էլ չեմ կարող։

Больше не могу.

'Уж'

Էլ չեմ խոսում այն մասին, որ…

Уж не говорю о том, что…

Էլ չեմ ասում, որ…

Уж не говоря, что…

-ավոր

Суффикс образует от существительного имя прилагательное со значением обладающий чем-то

բախտbɑχtсчастье

բախտավորbɑχtɑˈvɔɾсчастливый

լույսlujsсвет

լուսավորlusɑˈvɔɾсветлый

գույնɡujnцвет

գունավորɡunɑˈvɔɾцветной

ակնոցɑkˈnɔʦʰочки

ակնոցավորɑknɔʦʰɑˈvɔɾв очках

արժեքɑɾˈʒɛkʰцена

արժեքավորɑɾʒɛkʰɑˈvɔɾценный

Суффикс по значению является антонимом приставки ան-

բախտավորbɑχtɑˈvɔɾсчастливый

անբախտɑnˈbɑχtнесчастный

գունավորɡunɑˈvɔɾцветной

անգույնɑŋˈɡujnбесцветный

արժեքավորɑɾʒɛkʰɑˈvɔɾценный

անարժեքɑnɑɾˈʒɛkʰне представляющий ценности

Суффиксу синонимичен -ուն, образующий прилагательные и существительные

գիտենալɡitɛˈnɑlзнать

գիտունɡiˈtunзнающий

իմանալimɑˈnɑlзнать

իմաստունimɑsˈtunмудрый, мудрец

սահելsɑˈhɛlскользить

սահունsɑˈhunскользкий

սողալsɔˈʁɑlползти; ползать

սողունsoˈʁunпресмыкающееся (сущ.)

Упражнения

Переводы

Переведите

Գնամ տեսնեմ` ով կա այնտեղ և ինչ են անում։

Երանի ինձ չպատմեիր այդ մասին։

Եթե տեսնես նրան, անպայման հաղորդիր իմ բարևները։

Ասա նրան, թող այսօր մեր տուն գա։

Չուտե՛ս այդ խնձորը, լվացած չէ։

Переведите

Арам, не волнуйся, ничего не случилось.

Выучите наизусть следующее стихотворение.

Не мешайте мне работать!

Будьте внимательны друг к другу!

Не шумите, соблюдайте тишину!

Берегите народное добро!

Перепишите предложения, употребляя глаголы в скобках в повелительном наклонении

(Աշխատել) միշտ օգնել միմյանց։

(Հաղորդել) նրան իմ ջերմ բարևները։

Միշտ (հիշել) լավ արարքը, լավ մարդուն։

Գնալիս (հանգցնել) լույսը։

Սուրե՛ն, (մոտենալ) գրատախտակին և (գրել) վարժությունը։

Перепишите предложения, употребляя глаголы в скобках в будущем времени желательного наклонения в соответствующем лице, переведите

Եթե լավ (պարապել), կարճ ժամանակում կսովորես հայերեն։

Հենց որ անձրևը (դադարել), կգամ։

Երանի անձրև (գալ)։

Ինչ լավ կլինի, եթե միասին (գնալ) հանգստանալու։

Շուտ արա, (գնալ), ուշանում ենք։

Ա՜խ, տվեք ինձ քաղցր մի քուն, Կյանքից հեռու (սլանալ)։

Образец:

Եթե լավ պարապես, կարճ ժամանակում կսովորես հայերեն։

Если будешь хорошо заниматься, за короткое время выучишь армянский (язык).

Перепишите, употребляя глаголы в скобках в прошедшем времени желательного наклонения в соответствующем лице, переведите

Ի՜նչ լավ կլիներ, եթե միասին (գնալ) հանգստանալու։

Եթե (ուզենալ), անպայման կգար։

Երանի դու էլ (գնալ) ու (մասնակցել) կոնֆերանսին։

Լավ կլիներ, եթե դու այդ գործը շուտ (կատարել)։

Սառը ջուր լիներ` (խմել, հովանալ)։

(Թռչել) մտքով տուն, ուր իմ մայրն է ապրում։

Образец.

Ի՜նչ լավ կլիներ, եթե միասին գնայինք հանգստանալու։

Как было бы хорошо, если бы мы вместе поехали отдыхать!

Ответьте на вопросы

Ե՞րբ եք դուք ծնվել։

Որտե՞ղ եք ապրում և որտե՞ղ եք աշխատում։

Ի՞նչ մասնագիտություն ունեք։

Ժամը քանիսի՞ն է սկսվում ձեր աշխատանքը։

Ինչո՞վ եք գնում աշխատանքի։

Ե՞րբ եք վերադառնում աշխատանքից։

Դուք ամուսնացա՞ծ եք։

Քանի՞ երեխա ունեք։

Հայերեն գիտե՞ք։

Շաբաթը քանի՞ օր եք պարապում հայերեն։

Դուք եղե՞լ եք Հայաստանում։

Тесты


26–05–2020