Урок 09-3

Словообразование

Суффикс

Вы встретили слова: աչք, ոտք, ձեռք, գնացք, միտք.

В них это суффикс существительного.

В современном армянском языке образует в основном отглагольные существительные

ելնել – ելքвыход

մտնել – մուտքвход

զարմանալ – զարմանքудивление

արգելել – արգելքпомеха

խոսել – խոսքречь

վազել – վազքбег

Суффикс -անք

С помощью суффикса -անք образуются главным образом отглагольные существительные

երազելjɛɾɑˈzɛlмечтать

երազանքjɛɾɑˈzɑŋkʰмечта

նազելnɑˈzɛlкокетничать

նազանքnɑzɑŋkʰкокетство, грация

խնդրելχəntʰˈɾɛlпросить

խնդրանքχəntʰˈɾɑŋkʰпросьба

Ես մի խնդրանք ունեմ։

У меня к тебе просьба.

զբոսնելəzbɔsˈnɛlгулять

զբոսանքzboˈsɑnkʰпрогулка

Մենք գնացինք զբոսանքի։

Мы пошли на прогулку.

զարմանալzɑɾmɑˈnɑlудивляться

զարմանքzɑɾˈmɑnkʰудивление

Նա զարմանքով նայեց ինձ։

Он с удивлением посмотрел на меня.

Суффикс -իք

С помощью суффикса -իք также образуются отглагольные существительные и прилагательные

գալɡɑlприходить

գալիքɡɑˈlikʰгрядущее

գալիք օրեր

грядущие дни

Մենք հավատով ենք նայում գալիքին։

Мы с надеждой смотрим в грядущее.

ուտելuˈtɛlесть

ուտելիքutɛˈlikʰеда

Մենք մեզ հետ վերցրել էինք ուտելիքի մեծ պաշար։

Мы брали с собой большие припасы еды.

խոսելχɔˈsɛlговорить

խոսելիքχɔsɛˈlikʰто, о чем пойдёт речь

Ես քեզ հետ խոսելիք ունեմ։

Мне необходимо поговорить с тобой.

ասելɑˈsɛlсказать

ասելիքɑsɛˈlikʰто, что должен сказать

Նա դեռ շատ ասելիք ունի։

Он ещё многое должен был сказать

– Ո՞րն է ասելիքդ։

Что (ты) хочешь (этим) сказать?

– Իմ ասելիքն այն է, որ…

– Իմ ասածն այն է, որ…

Я хочу сказать, что…

Անբան Հարսը
Ленивая Невеста

Անբան հարսին ասացին․

– Առ էս կտորը, քեզ համար մի շոր կարի։

Եվ հարսը մի քիչ կոտրատվեց, ասաց․

– Ա՜խր, հերանցս տան ասեղը պիտի լինի, որ կարեմ։


Сказали ленивой невестке:

– Возьми эту ткань, сшей себе платье.

Поломавшись немного, невестка ответила:

– Но ведь, чтобы шить, мне нужна игла из отцовского дома.

Упражнения

Переводы

Составьте предложения, используя

քաղաքի փողոցները, ինձանից, նրան, ծառի, մատիտով, ընկերոջս, պատի ժամացույց, դռան զանգ

Образец:

Քաղաքի փողոցները լայն են։

Составьте предложения со словами в винительном падеже

հաց, ջուր, տուն, համալսարան, ամառ, կիլոգրամ, ռուբլի.

Напишите существительные в исходном и творительном падежах, ед. и мн.ч

թուղթ, մատիտ, լույս, ժամ, օր, որոշում, հայր, մայր, քույր,

հատակhɑˈtɑkпол, дно

հեռացումhɛrɑˈʦʰumудаление

գրությունɡɾutʰˈjunзаписка

դրությունdəɾutʰˈjunположение

Образец:

թուղթ – թղթից – թղթով

թղթեր – թղթերից – թղթերով

Перепишите предложения, употребляя слова в скобках в соответствующем падеже

(Գուրգեն) ապրում է (Երևան)։

Աբովյանը (Երևան) կենտրոնական (փողոցներ) մեկն է։

Կիրակի (օր) մենք մեկնում ենք Ռիգա։

(Գնացք) հեռացավ (կայարան)։

Ես գիրք տվեցի (ընկեր)։

(Ճանապարհ) անցավ մի մեքենա։

(Դանակ) կտրեցի (հաց)։

Составьте словосочетания, соединяя подходящие по смыслу слова и словоформы

սեղանից, գնալ, պատից, տան, անցնել, վերցնել, սենյակ, տալ, կախել, փողոցով, մտնել, համալսարան, երեխային, պատերը,

համբուրելhɑmpʰuˈɾɛlцеловать

նվերnəˈvɛɾподарок

համբուրելhɑmpʰuˈɾɛlцеловать

նվերnəˈvɛɾподарок

Образец:

սեղանից վերցնել

Перепишите предложения, ставя слова в скобках в род. или дат. падеже

Ուսուցիչը հանձնարարում է (դասարան) լավագույն (աշակերտներ) կատարել այդ աշխատանքը։

(Շաբաթօրյակ) մասնակցում էին (ինստիտուտ) բոլոր աշխատակիցները։

Աղջիկը (ձեռք) ուներ (ծաղիկներ) մի մեծ փունջ։

Ես հանդիպում եմ (մանկություն) (ընկեր) և միասին գնում ենք (զբոսանք)։

Переведите

Այսօր երեկոյան ես զանգահարեցի Անահիտին։

Այդ լուրը ես իմացա Հայկից։

Նա այդ մասին ինձ ասաց հեռախոսով։

Շուկայում վաճառվում են ընտիր մրգեր և բանջարեղեն։

Սերգեյի ծնողները ապրում են Լենինգրադում։

Երևանից մինչև Սևան վաթսուն (60) կիլոմետր է։

Նա գնաց Ստեփանակերտ ինքնաթիռով։

Переведите

В городе строят новые высотные здания.

Я встретил своего товарища, и мы вместе пошли в театр.

Я обычно хожу на работу пешком.

Я вышел из дому в полночь.

Поезд приближается к станции.

Пассажиры выходят из вагонов.

На рассвете пошёл дождь.

Все дети очень любят мороженое.

Я хорошо знаю одного из этих студентов.

Он сын моего товарища.

Тесты


23–05–2020