Урок 07-2

Единицы Измерений

Наименование единиц при числительных всегда ставятся в единственном числе, при этом числительные по падежам не изменяются.

Длины и Массы

միլիմետր (մմ) миллиметр (мм)

սանտիմետր (սմ) сантиметр (см)

մետր (մ) метр (м)

կիլոմետր (կմ) километр (км)

գրամ (գ) грамм (гр)

կիլոգրամ (կգ) килограмм (кг)

ցենտներ (ց) центнер (ц)

տոն (տ) тонна (т)


երկու կիլոմետր

два километра

տաս մետր

десять метров

երկու մետրից

из двух метров

երկու սանտիմետրով

двумя сантиметрами

հինգ կիլոգրամ

пять килограммов

վեց գրամ

шесть граммов

յոթը տոն

семь тонн

հինգ կիլոգրամից

из пяти килограммов

Упражнения

Прочитайте

Երևանից Սևան վաթսուն կիլոմետր է։

От Еревана до Севана 60 км.

Սևանը գտնվում է ծովի մակերևույթից հազար ինը հարյուր երեք (1903) մետր բարձրության վրա։

Севан находится на высоте 1903 м над уровнем моря.

Ես գնեցի հինգ կիլոգրամ միրգ։ Այդ հինգ կիլոգրամից երկուսը խնձոր էր։

Я купил 5 кг фруктов. Из этих пяти килограммов два килограмма были яблоки.

Մենք քայլեցինք երկու կիլոմետր։

Мы прошагали три километра.

Денежные

Наименованиями денежных единиц

դրամ (դր․) драм

լումա (լ․) лума

կոպեկ (կոպ․, կ․) копейка

ռուբլի (ռ․) рубль

դոլարdɔˈlɑɾдоллар

ցենտʦʰɛntцент

եվրոˈjɛvɾɔевро

ցենտʦʰɛntцент


հինգ ռուբլի

пять рублей

քսան կոպեկ

двадцать копеек

Упражнения

– Ի՞նչ արժե այս վերարկուն։

– Сколько стоит это пальто?

– Հարյուր ռուբլի։

– Сто рублей.

Իմ աշխատավարձը երկու հարյուր քսան ռուբլի է։

Моя зарплата – 220 рублей.

Տետրը արժե երկու կոպեկ։

Тетрадь стоит две копейки.

Времени

Единицы времени

վայրկյան (վրկ․) секунда

րոպե (րոպ․) минута

ժամ (ժ․) час

օրɔɾдень (сутки)

շաբաթʃɑˈpʰɑtʰнеделя

ամիսɑˈmisмесяц

տարիtɑˈɾiгод

դար (հարյուրամյակ) век (столетие)

հազարամյակhɑzɑɾɑmˈjɑkтысячелетие

Месяцы и Дни

Տարվա եղանակներըвремена года

գարունɡɑˈɾunвесна

ամառɑˈmɑrлето

աշունɑˈʃunосень

ձմեռʣəˈmɛrзима

Ամիսներըмесяцы

հունվարhunˈvɑɾянварь

հուլիսhuˈlisиюль

փետրվարpʰɛtəɾˈvɑɾфевраль

օգոստոսɔɡɔsˈtɔsавгуст

մարտmɑɾtмарт

սեպտեմբերsɛptɛmˈbɛɾсентябрь

ապրիլɑpˈɾilапрель

հոկտեմբերhoktɛmˈbɛɾоктябрь

մայիսmɑˈjisмай

նոյեմբերnojɛmˈbɛɾноябрь

հունիսhuˈnisиюнь

դեկտեմբերdɛktɛmˈbɛɾдекабрь

Для того, чтобы назвать число месяца, название месяца ставится в родительном падеже, а количественное числительное с определенным артиклем

հունվարի մեկը

первое января

փետրվարի քսաներեքը

двадцать третье февраля

հուլիսի վեցը

шестое июля

նոյեմբերի յոթը

7-е ноября

Эти сочетания могут склоняться, при этом по падежам изменяется только числительное

Դասերը սկսվում են սեպտեմբերի մեկին։

Занятия начинаются первого сентября.

Նոյեմբերի յոթը տոն է։

7-е ноября – праздник.

Իմ ծննդյան օրը մայիսի քսանմեկին է։

Двадцать пятого мая у меня день рождения.

ծննդյան օրʦᵊнᵊндйан ордень рождения

Մայիսի քսանհինգին ես գնաց Մոսկվա։

25-го мая я уехал в Москву.

Սեպտեմբերի քսանից քսաներկուսը տեղի ունեցավ կոնֆերանս (գիտական նստաշրջան)։

С 20-го по 22-е сентября состоялась конференция (научная сессия).

Շաբաթվա օրերըдни недели

երկուշաբթիjɛɾkuʃɑpʰˈtʰiпонедельник

ուրբաթuɾˈpʰɑtʰпятница

երեքշաբթիjɛɾɛkʰʃɑpʰˈtʰiвторник

շաբաթʃɑˈpʰɑtʰсуббота

չորեքշաբթիtʃʰoɾɛkʰʃɑpʰˈtʰiсреда

կիրակիkiɾɑˈkiвоскресенье

հինգշաբթիhiŋɡʃɑpʰˈtʰiчетверг

Названия дней недели в предложении обычно употребляются со словом օր"день"

Մենք պայմանավորվեցինք հանդիպել երկուշաբթի օրը։

Мы договорились встретиться в понедельник.

Շաբաթ օրը մենք հանգստանում էինք։

В субботу мы отдыхаем.

Կիրակի օրը գնացել էինք Սևան։

В воскресенье (мы) ездили на Севан.

Ուրբաթ օրվանից ես արձակուրդի մեջ եմ։

С пятницы я в отпуске.


В словосочетании день недели + день по падежам изменяется только слово օրдень.

Часы

Օրվա ժամանակըчасти суток

առավոտɑrɑˈvɔtутро

երեկոjɛɾɛˈkɔвечер

ցերեկʦʰɛˈɾɛkдень

գիշերɡiˈʃɛɾночь

կեսօրkɛˈsoɾполдень

կեսգիշերkɛsɡiˈʃɛɾполночь

Օրվա ժամերըчасы дня

ժամը երկուսը2 часа

ժամը հինգը5 часов

ժամը տասնմեկը11 часов

Часы обычно называются следующим образом: слово ժամը + числительное с определенным артиклем

ժամը երեքтри часа

При склонении по падежам изменяется только числительное

ժամը երեքինв три часа

ժամը մեկից с часу

ժամը երկուսից с двух часов

Упражнения

Прочитайте

Ընդմիջումը սկսվում է ժամը մեկից։

Перерыв начинается с часу.

Ընդմիջումը սկսվում է ժամը երկուսից։

Перерыв с двух часов.

Ժողովը նշանակված է ժամը երեքին։

Собрание назначено на три часа.

Ժամը տասնմեկն է։

(Сейчас) одиннадцать часов.

При обозначении времени обычно уточняется время дня, соответствующие слова ставятся перед словом час

առավոտյանɑrɑvoˈtjɑnутра

ցերեկվաдня

երեկոյանjɛɾɛkoˈjɑnвечера

գիշերվաночи


Աշխատանքը սկսվում է առավոտյան ժամը իննին։

Рабочий день начинается в девять часов утра.

Գնացքը մեկնում է երեկոյան ժամը ութին։

Поезд отправляется в восемь часов вечера.

Ցերեկվա ժամը երեքն է։

Три часа дня.

Հիմա ժամը երկուսն է։

Сейчас два часа дня.

Время называется по часам, соответствующим количественным числительным, перед которыми ставится слово ժամը"час"

Ժամը հինգն է։

Пять часов.

Ժամը տասներկուսն է։

Двенадцать часов.

Ժամը վեցն է։

Шесть часов.

Աշխատանքը վերջանում է ժամը վեցին։

Рабочий день кончается в шесть часов.

Минуты

Минуты указываются словами

անց

անցնելɑnʦʰˈnɛlпроходить

չորսն անց տասնհինգ րոպե

пятнадцать минут пятого

երեքն անց քսան րոպե

двадцать минут четвёртого


Դասը վերջացավ ժամը երկուսն անց տաս րոպեին։

Урок закончился в два десять.

Արդեն վեցն անց է քսանհինգ (րոպե)։

Уже двадцать пять минут седьмого.

Նա եկավ յոթն անց քսանին։

Նա եկավ յոթն անց քսան րոպեին։

Он пришёл двадцать минут восьмого.

պակաս

պակասելpɑkɑˈsɛlнедоставать

յոթին հինգ րոպե պակաս

без пяти минут семь

մեկին տաս րոպե պակաս

без десяти минут час


Արդեն յոթին հինգ րոպե է պակաս։

Уже без пяти минут семь.

Ինքնաթիռի թռիչքը ժամը իննին քսան րոպե պակաս է։

Вылет самолёта без двадцати минут девять.

Если время называется как ответ на вопрос "Который час?", то в ответе вспомогательный глагол է может опускаться

– Ժամը քանի՞սն է։

– Который час?

– Հինգը։

– Пять.

Ժամը հինգն է։

– Пять часов.

– Հինգն անց տաս րոպե։

– Հինգն անց տաս։

– Десять минут шестого.

– Տասին քսան է պակաս։

– Տասին քսան րոպե է պակաս։

– Տասին քսան պակաս։

– Без двадцати минут десять.

Время тридцать минут обычно называется словом կես"половина"

տասներկուսն անց կես

половина первого

մեկն անց կես

половина второго

վեցն անց կես

половина седьмого

յոթն անց կես

половина восьмого

В разговорной речи слова ժամը и րոպե обычно опускаются

Ժամը մեկն է։

Մեկն անց է կես։

Մեկն անց հինգ։

Երկուսին քսանհինգ է պակաս։

Մեկն անց տաս։

Երկուսին պակաս է քսանհինգ։

Лексика

Слово Ժամացույց

Ժամացույցчасы

ձեռքի ժամացույցручные часы

սեղանի ժամացույցнастольные часы

պատի ժամացույցнастенные часы

գրպանի ժամացույցкарманные часы

զարթուցիչzɑɾtʰuˈʦʰiʧʰбудильник

էլեկտրոնային ժամացույցэлектронные часы

Слово ժամացույց имеет формы единственного числа и множественного числа

Ես ունեմ ժամացույց։

У меня есть часы.

Ես գնեցի էլեկտրոնային ժամացույց։

Я купил электронные часы.

Բոլոր ժամացույցները ճիշտ են աշխատում։

Все часы правильно работают.

անգամ, հոգի, հատ

Эти слова широко употребляются со словами обозначающими количество

անգամɑŋˈkʰɑmраз

հոգիhɔˈkʰiчеловек

հատhɑtштука

Անգամраз

հինգ անգամпять раз

շատ անգամмного раз

Ես եղել եմ Մոսկվայում շատ անգամ։

Я был в Москве много раз.

Ես եղել եմ Մոսկվայում վեց անգամ։

Я был в Москве шесть раз.

– Քանի՞ անգամ ես եղել Մոսկվայում։

– Сколько раз (ты) был в Москве?

– Երկու անգամ։

– Два раза.

– Քանի՞ անգամ կարելի է ասել նույն բանը։

– Сколько раз можно говорить одно и то же!

Պետք է ուտել օրը երեք անգամ։

– Надо есть в день три раза.

Запомните употребление слова անգամ также в следующих выражениях

Հինգ անգամ վեց հավասար է երեսունի։

Пять раз шесть равняется тридцати.

Երկու անգամ երեք հավասար է վեցի։

Два раза три равняется шести.

Слово հոգի употребляется для обозначения количества людей

Երկու հոգի միջանցքում զրուցում էին։

В коридоре двое беседовали.

Ժողովին ներկա էին քսան հոգի։

На собрании присутствовало двадцать человек.

Բացակայում էին քսան հոգի։

Отсутствовало пять человек.

Քանի՞ հոգի գիտեն այդ մասին։

Сколько человек знают об этом?

Упражнения

Слово հոգի обозначает "душа"

Նա լավ հոգի ունի։

Душа у него хорошая

Запомните фразеологизмы со словом հոգի

հոգին դուրս գալ

измучиться

Հոգին դուրս գալ աշխատելով։

Я измучился, работая.

հոգին հանել

выматывать душу, замучить

Հոգիս հանեցիր քո հարցերով։

(Ты) замучил меня своими вопросами.

հոգու հետ խաղալ

подшучивать

Բավական է հոգուս հետ խաղաս։

Հերիք է հոգուս հետ խաղաս։

Хватит надо мной подшучивать.

Слово հատ в сочетании с именем числительным означает "штука". Это сочетание употребляется для обозначения количества предметов, преимущественно в разговорной речи

Ես դրանից երկու հատ ունեմ։

– У меня таких две штуки.

– Քանի գիրք ունես։

– Сколько (у тебя) есть книг?

– Երեք հատ։

– Три штуки.