Урок 02-2

Правописание յ

После гласных букв произносится յ, но может не присутствовать на письме

Между двумя гласными обычно произносится й, но буква յ пишется только после букв ա, ո

այոɑˈjoда

երեկոյանjɛɾɛkoˈjɑnвечером

գոյականɡojɑˈkɑnсуществительное

նայելnɑˈjɛlсмотреть, посмотреть

После է, ի, ու буква յне пишется, но произносится

էիɛ(j)i (я) был

միանալmijɑˈnɑlсоединяться, объединяться

դասատուիдасатуйиучˈителя (род.п)

միասինmjɑˈsinвместе

միայնmiˈjɑjnтолько

В ряде географических названий в конце слова пишется -իա, но произносится йа

ԻսպանիաisˈpɑnjɑИспания

ԱվստրիաˈɑfstɾjɑАвстрия

ԱնգլիաˈɑŋɡljɑАнглия

ԻտալիաiˈtɑljɑИталия

Сочетание звуков йэ встречается обычно в начале слова и обозначается буквой ե

երեկjɛˈɾɛkвчера

երեսjɛˈɾɛsлицо

երկուjɛɾˈkuдва

Упражнения

Напишите

այսօր

այրել

մայր

արյուն

այն

սենյակ

լայն

միանալ

միասին

միայն

Согласные р, р’

Ր րрь мягкий, одиночный

Ռ ռр’ твёрдый, раскатистый

Буква ր произносится как мягкий звук р, как в словах "река, нарицательный"

բերանbɛˈɾɑnрот

գրելɡəˈɾɛlписать, написать

տա՛րtɑɾотнеси! унеси!

դարdɑɾвек

տո՛ւրtuɾдай!

դրամdəˈɾɑmденьги

Буква ռ произносится как раскатистый твёрдый звук р’ и произносится тверже русского р в словах "рыба, рынок, рыдать"

տառtɑrбуква

առարկաɑrɑɾˈkɑпредмет

առուɑˈruручей

առնելɑrˈnɛlбрать, покупать

առավոտɑrɑˈvɔtутро

սառըˈsɑrəхолодный

առավոտյանɑrɑvoˈtjɑnутром

Правописание ր, ռ

В начале слова обычно произносится и пишется раскатистый твёрдый р’. Исключение составляют два слова

րոպեɾɔˈpɛминута

ՐաֆֆիɾɑˈfːiРаффи (писатель)

Слова, начинающиеся с ռ, являются заимствованными

ռադիոˈrɑdiɔрадио

ռեալիզմrɛɑˈlizmреализм

ռուսrusрусский

ռետինrɛˈtinрезина, резинка

ռուբլիrubˈliрубль

ռեկլամrɛkˈlɑmреклама

Упражнения

Напишите

ռուսrusрусский (о национальности, народе)

ռուսներrusˈnɛɾрусские (о национальности, народе)

երկուjɛɾˈkuдва

ռուսականrusɑˈkɑnрусский

երեկjɛˈɾɛkвчера

ռուսերենrusɛˈɾɛnпо-русски

առարկանар’аркапредмет

ռուսաց լեզուр’усац лэзурусский язык (дословно язык русских)

այդ առարկանайд ар’арканэтот предмет

ՌուսաստանrusɑsˈtɑnРоссия

սովորել ռուսերենсоворэл р’усэрэнучить русский язык

լուրluɾвесть, известие

խոսել ռուսերենхосэл р’усэрэнговорить по-русски

առնելɑrˈnɛlбрать, покупать

լավ լուրлав лурхорошая новость

մազերը սանրելмазˈэрə санрэлпричесать волосы

մեկ ռուբլիмэк р’ублиодин рубль

երկու ռուբլիйэрку р’ублидва рубля

ռեժիմrɛˈʒimрежим

դրամը մանրելдᵊрˈамə манрэлразменять деньги

ռեկորդrɛˈkɔɾdрекорд

երկու օրйэрку ордва дня

առարկաներар’арканэрпредметы

Типы Слогов

Слова делятся на слоги. В слове столько слогов, сколько в нем гласных звуков. Слоги делятся на открытые и закрытые.

Открытый слог – это слог, оканчивающийся на гласный սա, նա.

Закрытый слог – это слог, оканчивающийся на согласный լավ, ժամ, էր.

В слове դա-սա-րան первые два слога – открытые, а третий закрытый.

Слогоделение

a-Ca

Если в армянском слове между двумя гласными один согласный, то при делении слова на слоги он относится к последующему слогу

ա-նուշа-нушсладкий

ա-շունа-шуносень

տա-րիта-ригод

գո-յա-կանго-йа-кансуществительное

aC-Ca

Если в слове между двумя гласными два согласных, то при слогоделении первый согласный относится к предыдущему слогу, а второй – к последующему

մայ-րա-կանмай-ра-канматеринский

մար-տա-կանмар-та-канбоевой, воинственный

այ-րելай-рэлсжигать

սեն-յակсэн-йаккомната

aCC-Ca

Если в слове между двумя гласными более двух согласных, то все кроме последнего, включаются в предыдущий слог и только последний относится к последующему слогу

այս-պի-սիайс-пи-ситакой

այն-պի-սիайн-пи-ситакой

կանգ-նելканг-нэлстоять, вставать

Скрытый Слог

К особенностям армянского слога относится наличие скрытого слога, который образует гласный ը.

Слог, в котором ը произносится, но не пишется, называется скрытым. В этих словах первые слоги скрытые

նկատելнə-ка-тэлзамечать

լսելləˈsɛlслышать

նստարանnəstɑˈɾɑnскамейка, парта

При переносе слова и слогоделении – если в последнем слоге на предыдущей строке и/или в первом слоге следующей строки есть скрытй слог, то ը пишется

նըս-տարանнəс-таранскамейка, парта

Մը-կըրտիչмə-кəртичМктрич (имя)

գը-րելгə-рэлписать

օգ-տը-վելог-тə-вэлпользоваться

ըս-կըս-վելəс-кəс-вэлначинаться

Упражнения

Разделите на слоги

ինչուinˈʧʰuпочему

լուսամուտlusɑˈmutокно

օրինակɔɾiˈnɑkпример

պահարանpɑhɑˈɾɑnшкаф

ԱրարատɑɾɑˈɾɑtАрарат (гора)

ընկնելəŋkˈnɛlпадать

մտնելmətˈnɛlвходить, заходить

գրիչɡəˈɾitʃʰручка

գնալɡəˈnɑlуходить, уезжать

անունɑˈnunимя

ժամանակʒɑmɑˈnɑkвремя

բառարանbɑrɑˈɾɑnсловарь

Прочитайте

տեսնել

գտնվել

մայրական

լուսին

մոտենալ

զանգել

էլեկտրական

լայնէկրան

երկիր

մայրենի

Переведите

Ես սիրում եմ ամեն երեկո զբոսնել։

Ես սիրում եմ իմ մայրենի լեզուն։

Ես ամեն օր պարապում եմ։

Նա ամեն ինչ գիտի։

Դա լավ օրինակ է։

Այն ժամանակ ես այդ մասին չգիտեի։

Определённость-Неопределённость Существительных

Определённость-неопределённость имён существительных выражается специальными грамматическими показателями.

Определённость выражается артиклями -ը, -ն, которые пишутся в конце слова, слитно с ним. Они выполняют одну и ту же функцию.

Различие их в том, что присоединяется к словам, оканчивающимся на гласный. Но артикль может присоединяться также к словам, оканчивающимся на согласный, если последующее слово начинается с гласного.

Определённый артикль могут принимать существительные в любом числе.

Существительные без определённого артикля в основном имеют значение неопределённости

տունtunдом (вообще)

տունըтˈунə (этот) дом

տներтᵊнэрдомˈа

տներըтᵊнˈэрə(эти) домˈа

ընկերəŋˈkɛɾтоварищ

ընկերըəнкˈэрə(этот) товарищ

այգիɑjˈɡiсад

այգինайгин(этот) сад

այգիներайгинэрсады

այգիներըайгинˈэрə(эти) сады

երեխաjɛɾɛˈχɑребёнок

երեխանйэрэхан(этот) ребёнок

երեխաներйэрэханэрдети

երեխաներըйэрэханˈэрə(эти) дети


Значение определённости в переводах условно передаём местоимением "этот", "эти".

Значение неопределённости передаётся отсутствием артикля, либо может быть передано подчёркнуто неопределённым артиклем մի, который ставится перед существительным в ед.ч. и означает "один", "некий"

մի կինми кинодна (некая) женщина

Մի կին եկավ։

ми кин йэкав

Пришла (некая) женщина.

Употребление Артиклей

Существительные в функции подлежащего – обычно, а собственные имена – всегда, употребляются с определенным артиклем

Արամը եկավ։

арамə‿йэкав

Арам пришёл.

Արամն իմ ընկերն է։

арамᵊн‿им əнкˈэрн‿э

Арам – мой товарищ.

Մատիտը կարմիր է։

матˈитə кармˈир‿э

(Этот) карандаш красный.

Նրա անունը Կարեն է։

нᵊра анˈунə карˈэн‿э

Его зовут Карен.

Արամն ուզում է սովորել հայերեն։

Арам хочет учить армянский (язык).

арамᵊн‿узум‿э соворэл ʰайэрэн


Хотя собственное имя Арам оканчивается на согласный, оно употреблено с определенным артиклем , потому что следующее за ним слово начинается с гласного. В этом случае артикль читается слитно со следующим словом.


նրաнᵊраего, её

Это форма родительного падежа 3 лица ед.ч. личного местоимения նաна "он".

Նա не различается по родам.

Обращение употребляется без артикля

Սուրե՛ն, արի՛։

сурэн ари

Сурен, иди сюда!

Աշո՛տ, գնա՛ տուն։

ашот гᵊна тун

Ашот, уходи домой!


В примерах արի՛, գնա՛ повелительные формы соответствуют русскому "иди".

արի՛ – означает приближение, т. е. "иди сюда"

գնա՛ – означает отдаление, т. е. "уходи".

Обстоятельство места, показывающее направление, ставится в винительном падеже, который совпадает с именительным, употребляется без артикля

Այսօր նա մեկնեց Մոսկվա։

Сегодня он уехал в Москву.

айсор на мэкнэц москва

Կարե՛ն, արի՛ տուն։

карэн ари тун

Карен, иди домой!

Упражнения

Напишите в определённой форме

երեկո

ժամ

գիշեր

ընկեր

պատանիpɑtɑˈniюноша

մորիmoˈɾiземляника

կաշիkɑˈʃiкожа, шкура

Переведите

Իմ անունը Սուրեն է։

Կարենն աշակերտ է։

Աշուն է։

Այսօր ցուրտ է։

Կարե՛ն, արի՛ տուն։

Սուրե՛ն, գնա՛ դպրոց։

Переведите

день

полдень

сегодня

вечер

учиться

хороший товарищ

комната

хорошо учиться

холодный вечер