Урок 02-1

Гласный о

Օ օо

Ո ոо

Ո ոʋов начале слова

Правописание օ, ո

Если в начале слова произносится о, то пишется буква օ

օրɔɾдень

օրագիրɔɾɑˈɡiɾдневник

օտարɔˈtɑɾчужой

օտարախոսɔtɑɾɑˈχɔsиноязычный

օրինակɔɾiˈnɑkпример

օրինակելիɔɾinɑkɛli образцовый, примерный

Исключение

ովɔvкто

ովքերовкʰэркто (мн.ч)

Ո՞վ եկավ։

о՞в йэкав

Кто пришёл?

Ովքե՞ր եկան։

овкʰэ՞р йэкан

Кто пришёл? (О нескольких пришедших.)


" ՞ " – вопросительный знак, который ставится над последним гласным вопросительного слова.

Если в середине или конце слова произносится օ то, как правило, пишется буква ո

երեկոjɛɾɛˈkɔвечер

սովորելsɔvɔˈɾɛlучиться, учить

Исключение составляют сложные и производные слова, второй компонент которых начинается с օ

օրɔɾдень

այսօրɑjˈsɔɾсегодня

կեսօրkɛˈsoɾполдень

օրինակɔɾiˈnɑkпример

տարօրինակtɑɾoɾiˈnɑkстранный, необычный

անօրինակаноринакбеспримерный

В начале слова ո, как правило, произносится ʋо, в середине и в конце слова օ

որvɔɾчто, чтобы, который

որակvɔˈɾɑkкачество

որոշելvɔɾɔˈʃɛlрешать

որոշումvɔɾɔˈʃumрешение, определение

ոսկիvɔsˈkiзолото

Упражнения

Напишите

օրɔɾдень

որակvɔˈɾɑkкачество

կեսօրkɛˈsoɾполдень

որոշʋорошнекоторый, определённый

այսօրɑjˈsɔɾсегодня

որոշելvɔɾɔˈʃɛlрешать, решить

օտարɔˈtɑɾчужой

որոշումvɔɾɔˈʃumрешение, определение

օրինակɔɾiˈnɑkпример

ոսկիvɔsˈkiзолото

ոչvɔʧʰнет

որպեսvɔɾˈpɛsкак

որvɔɾчто, чтобы, который

Заучите

մի օր ми ороднажды, когда-нибудь

ամեն օրамэн‿оркаждый день

ամեն երեկոамэн йэрэкокаждый вечер

ամեն միамэн микаждый

ամեն գիշերамэн гишэркаждую ночь

ամեն ինչамэн‿инчвсе

ո՛չ միʋˈоч мини один, никакой


Ամեն ինչ լավ է։

амэн‿инч лˈав‿э

Все хорошо.

Гласный ə

Ը ըə

Не имеет русского буквенного эквивалента, а по произношению приближается к русским безударным редуцированным звукам о, а

ընկերəŋˈkɛɾтоварищ

տունըˈтунəдом

ընտիրənˈtiɾотборный

շունըˈшунə(эта) собака

Правописание ը

Трудность усвоения армянского звука ə заключается в том, что он часто произносится, но буква ը не пишется.

Буква ը всегда пишется если звук ə произносится в начале слова

ըստəств соответствии с

ընկերəŋˈkɛɾтоварищ

ընտանիəntɑˈniдомашний (о животных)

ընտիրənˈtiɾотборный

Буква ը всегда пишется если звук ə произносится в конце слова

տունըтˈунə(этот) дом

շունըшˈунə(эта) собака

կինըкˈинə(эта) женщина, (его) жена

ընկերəŋˈkɛɾ(этот) товарищ

Буква ը, как правило, не пишется, если ə произносится в середине слова

տնայինtənɑˈjinдомашний

մանրˈmɑnəɾмелкий

սրելsəˈɾɛlточить

բնականbənɑˈkɑnестественный

գրելɡəˈɾɛlписать, написать

В середине слова ը пишется только в сложных и производных словах, второй компонент которых начинается с ը

հատընտիրhɑtənˈtiɾизбранный (о произведениях)

դասընկերdɑsəŋˈkɛɾодноклассник

При чтении слов, в которых имеется скопление трёх и более согласных, между этими согласными обычно произносится ə, хотя буква ը не пишется

օգտվելɔkʰtˈvɛlпользоваться

ՄկրտիչməkəɾˈtiʧʰМкртич

բռնկվելbrŋkvɛlвоспламенятся

գտնվելɡətnəˈvɛlнаходиться

Если слово начинается с сочетания двух согласных, то при чтении эти согласные разделяются звуком ə

գրելɡəˈɾɛlписать

լսելləˈsɛlслышать, услышать

տներтᵊнэрдомˈа (мн.ч)

խմելχəˈmɛlпить

Исключение составляют сочетания: ստ, շտ, սփ, սթ, սպ, սկ, զբ, զգ, в которых звук ə обычно произносится в начале и притом редуцированно

ստիպելstiˈpɛlзаставлять

շտապելəʃtɑˈpɛlторопиться, спешить

սպասելəspɑˈsɛlждать, ожидать

զգալəzˈɡɑlчувствовать

սթափվելəstʰɑpʰˈvɛlотрезветь, прийти в себя

սկսելəskəˈsɛlначинать

Если ə произносится между согласными в конце слова, то при словообразовании и словоизменении он выпадает

սանրˈsɑnəɾрасчёска

սանրի՛санрипричеши!

սանրելsɑnˈɾɛlпричёсывать, причесать

մանրˈmɑnəɾмелкий

մանրելmɑnˈɾɛlразмельчать; разменивать (деньги)

Скопление согласных часто является результатом чередования звуков, поэтому оно встречается главным образом в производных словах, грамматических формах слов

տունtunдом

տներтᵊнэрдомˈа (мн.ч)

տնայինtənɑˈjinдомашний

սուրsuɾострый

սրելsəˈɾɛlточить

սրամիտsɾɑˈmitостроумный

սիրտsiɾtсердце

սրտիсᵊртисˈердца (род.п)

սրտայինsəɾtɑˈjinсердечный

Упражнения

Произнесите

բալըбˈалə(эта) вишня

մնալməˈnɑlоставаться

մտնելmətˈnɛlвходить

կարոտըкарˈотəтоска

գետըгˈэтə(эта) река

մանրˈmɑnəɾмелкий

Произнесите несколько раз слоги и слова

սըсə

սրելsəˈɾɛlточить

տըтə

տներтᵊнэрдомˈа (мн.ч)

գըгə

գրելɡəˈɾɛlписать

դըдə

դնելdəˈnɛlставить, класть

ընəн

ընկերəŋˈkɛɾтоварищ

ընəн

ընտիրənˈtiɾотборный

ընəн

ընտանիəntɑˈniдомашний (о животных)


ə на конце слова является определенным артиклем.

Напишите

ստանալəstɑˈnɑlполучать

ընտիրənˈtiɾотборный, качественный

մտնելmətˈnɛlвходить

դնելdəˈnɛlкласть, положить

սկսելəskəˈsɛlначинать

շտապելəʃtɑˈpɛlторопиться

անունɑˈnunимя

անունըанун(его) имя

ընկերəŋˈkɛɾтоварищ

ընկերըəнкˈэрə(этот) товарищ

դասdɑsурок

դասըдˈасə(этот) урок

դասընկերdɑsəŋˈkɛɾодноклассник

դասընկերըдасəнкˈэрə(его) одноклассник

ուժсила

ուժըˈужə(его) сила

Согласный й

Յ յй

Звук й обозначается буквой յ. Произносится обычно до и после гласных: а, э, о, у образуя сочетание звуков

այրելɑjˈɾɛlсжигать

հայրhɑjɾотец

մայրmɑjɾмать

այսɑjsэтот, эта, это, эти

լայնlɑjnширокий, широко

այնɑjnтот, та, то

արյունɑɾˈjunкровь

սենյակsɛnˈjɑkкомната

Армянские фамилии, как правило, оканчиваются суффиксом -յան йан

ՊետրոսյանpɛtɾɔsˈjɑnПетросян

ՆերսիսյանnɛɾsisˈjɑnНерсисян

ՍուրենյանсурэнйанСуренян

ԱրամյանɑɾɑmˈjɑnАрамян