Урок 01-2

Согласные з, с, ж, ш

Զ զз

Ս սс

Ժ ժж

Շ շш


սաэто

զանգzɑŋɡзвонок

այսɑjsэта, это, этот, эти

ազգɑzɡнация

ժամʒɑmчас

ուժсила

շուտʃutрано, скоро, быстро

ուշпоздно

Упражнения

Прочитайте

սա

այսɑjs

ժամʒɑm

շուտʃut

ուշ

սերsɛɾ

սիրելsiˈɾɛl

զանգzɑŋɡ

շեշտʃɛʃtударение

ժամանակʒɑmɑˈnɑkвремя, во время

զանգելzɑŋˈɡɛlзвонить

ասելɑˈsɛlговорить, сказать

ուզելuˈzɛlхотеть

սովորելsɔvɔˈɾɛlучить, учиться

գիշերɡiˈʃɛɾночь

տեսնելtɛsˈnɛlвидеть

Согласные л, м, н

Լ լл

Մ մм

Ն նн


նաон, она, оно

մեկmɛkодин

այնɑjnтот, та, то, те

ամիսɑˈmisмесяц

անունɑˈnunимя

մասmɑsчасть

մարտmɑɾtмарт

մասինmɑˈsinо, об (послелог)

լուրluɾвесть

լավlɑvхороший, хорошо

Послелоги

Послелоги մասին"о", "об" и ժամանակ"во время", всегда ставятся после существительного или местоимения в родительном падеже

դասի մասինоб уроке

իմ մասինобо мне

Արամի մասինоб Араме

դասի ժամանակво время урока

Исключение составляют указательные местоимения այս, այդ, այն, которые с послелогами всегда ставятся в прямой форме, так как не склоняются

այս մասինоб этом

այդ մասինоб этом

այն մասինо том

այս ժամանակв это время

այդ ժամանակв это время

այն ժամանակв то время, тогда

Упражнения

Прочитайте

նաон, она, оно

ամենɑˈmɛnкаждый

անունɑˈnunимя

լուրluɾвесть

մարտmɑɾtмарт

այսɑjsэтот, эта, это

ամիսɑˈmisмесяц

այնɑjnтот, та, то

լուսինluˈsinлуна

այլɑjlдругой, другая, другое

լավlɑvхороший, хорошо

աշունɑˈʃunосень

ուտելuˈtɛlкушать, есть

մոտենալmɔtɛˈnɑlприближаться, подходить

լավ լուրхорошая весть

լավ անունхорошее имя, доброе имя

լավ սովորելхорошо учиться

լավ տեսնելхорошо видеть

այն ժամանակтогда, в то время

մի ժամանակв одно время, когда-то

դասի ժամանակво время урока

դասի մասինоб уроке

այս գիշերв эту ночь

այս ամիսв этом месяце, этот месяц

ուշ գիշերпоздняя ночь

ամեն ժամкаждый час

մեկ ժամодин час

երկու ժամдва часа

մայրական սերматеринская любовь

մայրենի լեզուродной язык

Спряжение Глагола Է

Вспомогательный глагол է имеет

● два числа – единственное, множественное,

● три лица – первое, второе, третье,

● два времени – настоящее, прошедшее.

Настоящее время

եմɛm(я) есть

եսjɛs(ты) есть

էɛ(он, она, оно) есть

ենքɛŋkʰ(мы) есть

եքɛkʰ(вы) есть

ենɛn(они) есть


եմ

ենք

ես

եք

է

են

Прошедшее несовершённое время

էիɛⱼi(я) был

էիրɛⱼiɾ(ты) был

էրɛɾ(он, она, оно) был

էինքɛⱼiŋkʰ(мы) были

էիքɛⱼikʰ(вы) были

էինɛⱼin(они) были


էի

էինք

էիր

էիք

էր

էին

Обратите внимание

● Глаголы (в том числе вспомогательный) выражают значение лица и в прошедшем времени, поэтому при спряжении личные местоимения не приводятся.

● Глагол է имеет личные формы настоящего времени, в отличие от современного русского языка.

● В настоящем и прошедшем временах глагол է в 3 лице не имеет родового различия.

● В формах настоящего времени буква ե читается э, что является исключением.

● В прошедшем времени после է, перед ի произносится звук й, который не пишется.