1 Սկզբից էր Բանը, և Բանը Աստծու մօտ էր, և Բանը Աստուած էր։

1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.

2 Նա սկզբից Աստծու մօտ էր։

2 The same was in the beginning with God.

3 Ամէն ինչ նրանով եղաւ․ և առանց նրան չեղաւ ոչինչ, որ եղել է։

3 All things were made through him. Without him was not anything made that has been made.

4 Կեանքը նրանով էր։ Եւ այդ կեանքը մարդկանց համար լոյս էր։

4 In him was life, and the life was the light of men.

5 և լոյսը խաւարի մէջ լուսաւորում է, և խաւարը նրան չնուաճեց։

5 The light shines in the darkness, and the darkness hasn't overcome it.

6 Կար մի մարդ՝ Աստծուց ուղարկուած․ նրա անունը՝ Յովհաննէս։

6 There came a man, sent from God, whose name was John.

7 Սա եկաւ որպէս վկայ, որպէսզի վկայի լոյսի մասին, որ բոլորը նրա միջոցով հաւատան։

7 The same came as a witness, that he might testify about the light, that all might believe through him.

8 Ինքը լոյսը չէր, այլ եկել էր, որ վկայի լոյսի մասին։

8 He was not the light, but was sent that he might testify about the light.

9 Այդ լոյսն էր ճշմարիտ լոյսը, որ լուսաւորում է ամէն մարդու, որ գալու է աշխարհ։

9 The true light that enlightens everyone was coming into the world.

10 Նա աշխարհի մէջ էր, և աշխարհը նրանով եղաւ, սակայն աշխարհը նրան չճանաչեց։

10 He was in the world, and the world was made through him, and the world didn't recognize him.

11 Իւրայինների մօտ եկաւ, բայց իւրայինները նրան չընդունեցին։

11 He came to his own, and those who were his own didn't receive him.

12 Իսկ ովքեր նրան ընդունեցին, նրանց իշխանութիւն տուեց լինելու Աստծու որդիներ, նրանց, որոնք իր անուանը կը հաւատան։

12 But as many as received him, to them he gave the right to become God's children, to those who believe in his name:

13 Նրանք ո՛չ արիւնից, ո՛չ մարմնի կամքից և ոչ էլ մարդու կամքից, այլ Աստծուց ծնուեցին։

13 who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God.

14 և Բանը մարմին եղաւ ու բնակուեց մեր մէջ, և տեսանք նրա փառքը, նման այն փառքի, որ Հայրն է տալիս Միածնին՝ լի շնորհով ու ճշմարտութեամբ։

14 The Word became flesh, and lived among us. We saw his glory, such glory as of the one and only Son of the Father, full of grace and truth.

15 Յովհաննէսը վկայում էր նրա մասին, աղաղակում և ասում․ «Սա՛ է, որի մասին ասացի։Նա, որ իմ յետևից էր գալու, ինձնից մեծ եղաւ, որովհետև ինձնից առաջ կար»։

15 John testified about him. He cried out, saying, "This was he of whom I said, 'He who comes after me has surpassed me, for he was before me.'"

16 Մենք բոլորս նրա լրիւութիւնից ստացանք շնորհ՝ շնորհի փոխարէն․

16 From his fullness we all received grace upon grace.

17 որովհետև օրէնքը Մովսէսի միջոցով տրուեց, իսկ շնորհը և ճշմարտութիւնը Յիսուս Քրիստոսի միջոցով եղան։

17 For the law was given through Moses. Grace and truth were realized through Jesus Christ.

18 Աստծուն ոչ ոք երբեք չի տեսել, բացի միայն միածին Որդուց, որ Հօր ծոցում է․ նա՛ յայտնեց Նրան։

18 No one has seen God at any time. The one and only Son, who is in the bosom of the Father, he has declared him.

19 և Յովհաննէսի վկայութիւնը այս է․ երբ հրեաները Երուսաղէմից քահանաներ ու ղևտացիներ ուղարկեցին նրա մօտ, որպէսզի հարցնեն նրան՝ դու ո՞վ ես,

19 This is John's testimony, when the Jews sent priests and Levites from Jerusalem to ask him, "Who are you?"

20 նա խոստովանեց առանց վարանելու․ խոստովանեց, թէ՝ ես Քրիստոսը չեմ։

20 He declared, and didn't deny, but he declared, "I am not the Christ."

21 Ու նրան հարցրին՝ իսկ դու ո՞վ ես, Եղիա՞ն ես։ Եւ նա ասաց՝ ո՛չ, չեմ։Իսկ դու մարգարէ՞ն ես։Նա պատասխանեց՝ ո՛չ։

21 They asked him, "What then? Are you Elijah?" He said, "I am not." "Are you the prophet?" He answered, "No."

22 Իսկ ասա՛ մեզ՝ դու ո՞վ ես, որպէսզի պատասխան տանենք նրանց, որոնք մեզ ուղարկեցին․ ի՞նչ ես ասում քո մասին։

22 They said therefore to him, "Who are you? Give us an answer to take back to those who sent us. What do you say about yourself?"

23 Նա ասաց․ «Ես անապատում կանչողի ձայնն եմ, հարթեցէ՛ք Տիրոջ ճանապարհը, ինչպէս ասաց Եսայի մարգարէն»։

23 He said, "I am the voice of one crying in the wilderness, 'Make straight the way of the Lord,' as Isaiah the prophet said."

24 և եկողները փարիսեցիների կողմից էին։

24 The ones who had been sent were from the Pharisees.

25 Նրանք հարցրին նրան ու ասացին․ «Իսկ դու ինչո՞ւ ես մկրտում, եթէ դու չես Քրիստոսը, ոչ էլ Եղիան և ոչ էլ մարգարէն»։

25 They asked him, "Why then do you baptize, if you are not the Christ, nor Elijah, nor the prophet?"

26 Յովհաննէսը պատասխան տուեց նրանց ու ասաց․ «Ես ձեզ մկրտում եմ ջրով․ ձեր մէջ կայ մէկը, որին դուք չէք ճանաչում,

26 John answered them, "I baptize in water, but among you stands one whom you don't know.

27 որ գալու է իմ յետևից, և որի կօշիկների կապերը արձակելու արժանի չեմ ես»։

27 He is the one who comes after me, who is preferred before me, whose sandal strap I'm not worthy to loosen."

28 Այս բանը պատահեց Բեթաբրիայում, Յորդանանի միւս կողմում, ուր գտնւում էր Յովհաննէսը և մկրտում։

28 These things were done in Bethany beyond the Jordan, where John was baptizing.

29 Հետևեալ օրը նա տեսաւ Յիսուսին, որ գալիս էր դէպի իրեն, ու ասաց․ «Ահա՛ Գառն Աստուծոյ, որ վերացնում է աշխարհի մեղքը։

29 The next day, he saw Jesus coming to him, and said, "Behold, the Lamb of God, who takes away the sin of the world!

30 Սա՛ է նա, որի մասին ես ասում էի՝ իմ յետևից գալիս է մէկը, որ ինձնից մեծ եղաւ, որովհետև ինձնից առաջ կար։

30 This is he of whom I said, 'After me comes a man who is preferred before me, for he was before me.'

31 և ես չէի ճանաչում նրան, բայց որպէսզի յայտնի լինի Իսրայէլին, դրա համար ես եկայ ջրով մկրտելու»։

31 I didn't know him, but for this reason I came baptizing in water: that he would be revealed to Israel."

32 Յովհաննէսը վկայեց և ասաց․ «Տեսայ Հոգին, որ իջնում էր երկնքից որպէս աղաւնի և հանգչում նրա վրայ։

32 John testified, saying, "I have seen the Spirit descending like a dove out of heaven, and it remained on him.

33 և ես չէի ճանաչում նրան․ սակայն նա, ով ինձ ուղարկեց ջրով մկրտելու, նա ինձ ասաց․ «Ում վրայ տեսնես, որ Հոգին իջնում և մնում է, նա՛ է, որ մկրտում է Սուրբ Հոգով»։

33 I didn't recognize him, but he who sent me to baptize in water, he said to me, 'On whomever you will see the Spirit descending, and remaining on him, the same is he who baptizes in the Holy Spirit.'

34 և ես տեսայ ու վկայեցի, թէ սա՛ է Աստծու Որդին»։

34 I have seen, and have testified that this is the Son of God."

35 Հետևեալ օրը դարձեալ այնտեղ կանգնած էր Յովհաննէսը․ նաև՝ իր աշակերտներից երկուսը։

35 Again, the next day, John was standing with two of his disciples,

36 և նայելով Յիսուսին, որ անցնում գնում էր, ասաց․ «Ահաւասիկ Քրիստոսը՝ Գառն Աստուծոյ»։

36 and he looked at Jesus as he walked, and said, "Behold, the Lamb of God!"

37 Երկու աշակերտները նրանից լսեցին, ինչ որ խօսեց, և գնացին Յիսուսի յետևից։

37 The two disciples heard him speak, and they followed Jesus.

38 Երբ Յիսուս յետ դարձաւ և տեսաւ նրանց, որ գալիս էին իր յետևից, ասաց նրանց․ «Ի՞նչ էք ուզում»։Նրանք ասացին նրան․ «Ռաբբի՛ (որ թարգմանւում է՝ վարդապետ), ո՞ւր է քո օթևանը»։

38 Jesus turned, and saw them following, and said to them, "What are you looking for?" They said to him, "Rabbi" (which is to say, being interpreted, Teacher), "where are you staying?"

39 Նա նրանց ասաց․ «Եկէ՛ք և տեսէ՛ք»։Եկան և տեսան, թէ որտեղ էր նրա օթևանը․ և այն օրը նրա մօտ գիշերեցին, որովհետև մօտ ժամը չորսն էր։

39 He said to them, "Come, and see." They came and saw where he was staying, and they stayed with him that day. It was aboutthe tenth hour.

40 Սիմոն Պետրոսի եղբայր Անդրէասը մէկն էր այն երկուսից, որոնք լսեցին Յովհաննէսի ասածը և գնացին Յիսուսի յետևից։

40 One of the two who heard John, and followed him, was Andrew, Simon Peter's brother.

41 Սա նախ գտնում է իր եղբայր Սիմոնին ու նրան ասում է․ «Գտանք Մեսիային» (որ թարգմանւում է՝ Քրիստոս)։

41 He first found his own brother, Simon, and said to him, "We have found the Messiah!" (which is, being interpreted, Christ).

42 Սա նրան տարաւ Յիսուսի մօտ։Նայելով նրան՝ Յիսուս ասաց․ «Դու Յովնանի որդի Սիմոնն ես․ դու պիտի կոչուես Կեփաս» (որ թարգմանւում է՝ Պետրոս)։

42 He brought him to Jesus. Jesus looked at him, and said, "You are Simon the son of Jonah. You shall be called Cephas" (which is by interpretation, Peter).

43 Յաջորդ օրը Յիսուս որոշեց Գալիլիա մեկնել․ գտաւ Փիլիպպոսին ու նրան ասաց․ «Արի՛ իմ յետևից»։

43 On the next day, he was determined to go out into Galilee, and he found Philip. Jesus said to him, "Follow me."

44 և Փիլիպպոսը Բեթսայիդայից էր, Անդրէասի և Պետրոսի քաղաքից։

44 Now Philip was from Bethsaida, of the city of Andrew and Peter.

45 Փիլիպպոսը գտնում է Նաթանայէլին ու նրան ասում․ «Ում մասին որ Մովսէսը օրէնքի մէջ և մարգարէները գրել են, գտանք նրան՝ Յիսուսին՝ Յովսէփի որդուն, Նազարէթ քաղաքից»։

45 Philip found Nathanael, and said to him, "We have found him, of whom Moses in the law, and the prophets, wrote: Jesus of Nazareth, the son of Joseph."

46 Նաթանայէլը նրան ասաց․ «Իսկ կարելի՞ է, որ Նազարէթից մի որևիցէ լաւ բան դուրս գայ»։Փիլիպպոսը նրան ասաց․ «Արի՛ և տե՛ս»։

46 Nathanael said to him, "Can any good thing come out of Nazareth?" Philip said to him, "Come and see."

47 Երբ Յիսուս տեսաւ Նաթանայէլին, որ իր մօտ էր գալիս, ասաց նրա մասին․ «Ահա՛ իսկական մի իսրայէլացի, որի մէջ նենգութիւն չկայ»։

47 Jesus saw Nathanael coming to him, and said about him, "Behold, an Israelite indeed, in whom is no deceit!"

48 Նաթանայէլը նրան ասաց․ «Որտեղի՞ց ես ինձ ճանաչում»։Յիսուս պատասխանեց և ասաց նրան․ «Փիլիպպոսը դեռ քեզ չկանչած, երբ թզենու տակ էիր, տեսայ քեզ»։

48 Nathanael said to him, "How do you know me?" Jesus answered him, "Before Philip called you, when you were under the fig tree, I saw you."

49 Նաթանայէլը պատասխան տուեց նրան ու ասաց․ «Ռաբբի՛, դո՛ւ ես Աստծու Որդին, դո՛ւ ես Իսրայէլի թագաւորը»։

49 Nathanael answered him, "Rabbi, you are the Son of God! You are King of Israel!"

50 Յիսուս պատասխան տուեց նրան ու ասաց․ «Նրա համա՞ր ես հաւատում, որ քեզ ասացի, թէ՝ թզենու տակ տեսայ քեզ․ դրանից շատ աւելի մեծ բաներ պիտի տեսնես»։

50 Jesus answered him, "Because I told you, 'I saw you underneath the fig tree,' do you believe? You will see greater things than these!"

51 և ասաց նրան․ «Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, պիտի տեսնէք երկինքը բացուած և Աստծու հրեշտակներին՝ բարձրանալիս և իջնելիս մարդու Որդու վրայ»։

51 He said to him, "Most certainly, I tell you, hereafter you will see heaven opened, and the angels of God ascending and descending on the Son of Man."