Урок 10-2

Тексты

Текст 1

Երկուշաբթի օրվանից Վարդանը մեր հիմնարկում է աշխատելու։

Այսօր մեր ջութակահարները վերադարձան արտասահմանից։

Ես միշտ լավ գրքեր եմ գնում այս գրախանութից։

Բոլոր ունկնդիրները հուզվեցին նրա անկեղծ ելույթից։

Երեխան վեր թռավ շան հաչոցից։

Մենք ներս մտանք հետևի մուտքից։

Նախաճաշից հետո մայրիկը գնում Է խանութ։

Հսկա ծառերն օրորվեցին ուժեղ քամուց։

Նա իր թիկնոցը կախեց ծառի ճյուղից։

Ես իմ եղբորից մեծ եմ։

Բացի անգլերենից նա նաև ֆրանսերեն Է սովորում։

Գիտնականը շատ հետաքրքիր փաստեր հավաքեց տասներեքերորդ դարի ձեռագրերից։

Երեկ մենք հեռագիր ստացանք Մոսկվայից։

Նա վիրավորվեց ընկերոջ կոպտությունից և զայրույթից գունատվեց։

Ամառվանից նա փնտրում Է այդ գիրքը։

Երեխան խաղալիքը պատշգամբից ցած գցեց։

Քարի տանից պարզ ու մաքուր աղբյուր Էր բխում։

Մայրն այդ միակ աղջկանից բացի ուրիշ զավակ չունի։

Թեյից առաջ նա սուրճ Է խմում։

Ինձնից աջ նստում Է Արմենը, իսկ քեզնից ձախ՝ Անահիտը։

Հորեղբորս տունը գտնվում Է մեր տանից մի փոքր ներքև։

Նա ժամկետից շուտ վերադարձավ առողջարանից։

Այսօր ես ևս ուշացա դասից։

Աջից երևում Է Արագածի գագաթը, իսկ ձախից՝ Մասիսի։

Նա հրաժարվեց արտասահման մեկնելու մտքից։

Նա հեռացավ աշխատանքից։

Աղջիկը կարմրեց շփոթմունքից։

Նա հետ մնաց իր ընկերներից։

Ծեր կինը հուզմունքից արտասվում Էր։

Տղաներն իրենց պայուսակները կախեցին ծառի ճյուղերից և մտան գետը։

Երեխան փողոցը տեսնում Էր ցանկապատի ճեղքից։

Մեր դասերն սկսվելու են երկու շաբաթից։

Նա զայրույթից պատռեց նամակը։

Առավոտյան ես արթնանում եմ զարթուցիչի զանգից։

Նա զայրացավ ընկերների անուշադրությունից։

Նա զարմանալի գեղեցիկ իրեր Է պատրաստում փայտից։

Մենք ուրախ լուրեր իմացանք մեր համագյուղացիներից։

Նա իջավ երկրորդ հարկից։

Բժիշկը հիվանդին փրկեց մահից։

Նա իր դժվարությունները թաքցնում Էր հարազատներից։

Նա հին գավաթը մաքրում Էր ժանգից։

Մենք շատ շուտ հոգնեցինք վազքից։

Текст 2

С понедельника где будет работать Вардан?

Наши скрипачи откуда вернулись?

Ты какие книги покупаешь в книжном магазине?

Отчего взволновались слушатели?

Отчего вскочил ребенок?

От какого ветра деревья покачнулись?

Он старше кого?

Кроме английского, ты еще что изучаешь?

Ученый где собрал интересные факты?

Вы откуда получили телеграмму?

Он отчего (почему) обиделся?

Он почему побледнел?

Как давно ты ищешь эту книгу?

Ребенок куда бросил книгу?

Откуда вытекал прозрачный родник?

До завтрака ты делаешь зарядку?

Кто сидит справа от тебя?

Где находится дом твоего дяди?

Он когда вернулся из санатория?

Он отчего отказался?

Девушка почему покраснела?

Он откуда видел улицу?

Когда начнутся уроки?

Он почему порвал письмо?

Почему он рассердился?

Из чего он делает красивые вещи?

От кого вы узнали радостные вести?

Врач кого спас от смерти?

Он от кого скрывал свои трудности?

От чего он чистил старый бокал?

Вы от чего устали?

Имя Прилагательное

Ածական Անուն

Прилагательные в армянском языке бывают

качественными – որակական,

относительными – հարաբերական.

Качественные

Качественные прилагательные выражают

Качество, свойство предмета

բարձրˈbɑɾʦʰəɾвысокий

ագահɑˈɡɑhжадный

բարիbɑˈɾiдобрый

թույլtʰujlслабый

ազնիվɑzˈnivчестный

մռայլməˈrɑjlмрачный

Признак или образ действия (т.к. прилагательные и наречия в армянском языке формально не разграничены)

բարձր լեռ

высокая гора

բարձր թռչել

высоко летать

լավ տղա

хороший мальчик

լավ աշխատել

хорошо работать

գեղեցիկ ծաղիկ

красивый цветок

գեղեցիկ խոսել

красиво говорить

խիստ դասախոս

строгий лектор

խիստ քննել

строго экзаменовать

Качественные прилагательные имеют степени сравнения

Сравнительная

Сравнительная степень образуется при помощи наречия ավելիболее, которое ставится перед прилагательными и пишется отдельно

բարձրˈbɑɾʦʰəɾвысокий

ավելի բարձրвыше

երկարjɛɾˈkɑɾдлинный

ավելի երկարдлиннее

Значение сравнительной степени может быть выражено также сочетанием положительной степени прилагательного, выступающего как часть составного сказуемого, с отложительным падежом того существительного, качество которого сравнивается

Եղբայրը քրոջից խելացի է։

Брат умнее сестры.

Արարատը Արագածից բարձր է։

Арарат выше Арагаца.

Часто в таких конструкциях употребляется также наречие ավելի

Եղբայրը քրոջից ավելի խելացի է։

cvbcvb

Превосходная

Превосходная степень образуется при помощи префикса ամեսա- или суффикса -ագույն. Суффикс -ագույն употребляется ограниченно

համեստhɑˈmɛstскромный

ամենահամեստсамый скромный

լուրջluɾʤсерьезный

ամենալուրջсамый серьезный

հետաքրքիրhɛtɑkʰəɾˈkʰiɾинтересный

ամենահետաքրքիրсамый интересный

համեղhɑˈmɛʁвкусный

ամենահամեղɑmɛnɑhɑˈmɛʁсамый вкусный

ագահɑˈɡɑhжадный

ամենաագահсамый жадный

բարձրˈbɑɾʦʰəɾвысокий

բարձրագույնbɑɾʦʰɾɑˈɡujnсамый высокий

ազնիվɑzˈnivчестный

ազնվագույնсамый честный

վատvɑtплохой

վատագույնсамый плохой

Суффикс -գույն омонимичен с существительным գույնцвет

վարդագույնvɑɾtʰɑˈɡujnрозовый

երկնագույնjɛɾknɑˈɡujnнебесного цвета

Значение превосходной степени выражается также сочетанием положительной степени прилагательного со словами в отложительном падеже բոլորից, ամենից

բոլորից հզոր

ամենքից հզոր

могуче всех

բոլորից ուժեղ

ամենքից ուժեղ

сильнее всех

Относительные

Относительные прилагательные обозначают признак предмета

քաղաքայինkʰɑʁɑkʰɑˈjinгородской

փայտյաpʰɑjˈtjɑдеревянный

գրականɡəɾɑˈkɑnлитературный

գարնանայինɡɑɾnɑnɑˈjinвесенний

գյուղականɡjuʁɑˈkɑnдеревенский

լեռնայինlɛrnɑˈjinгорный

հյուսիսայինhjusisɑˈjinсеверный

գիշերայինɡiʃɛɾɑˈjinночной

ցերեկայինʦʰɛɾɛkɑˈjinдневной

մայիսյանmɑjisˈjɑnмайский

հայրականhɑjɾɑˈkɑnотцовский

որդիականvɔɾdjɑˈkɑnсыновий, сыновний

կանացիkɑnɑˈtsʰiженственный

երկաթեjɛɾkɑˈtʰɛжелезный

բրդյաbəɾˈtʰjɑшерстяной

ոսկյաvɔskˈjɑзолотой

ակնոցավորɑknɔʦʰɑˈvɔɾочкастый

բեղավորbɛʁɑˈvɔɾусатый

անգլուխɑŋɡˈluχбезголовый

անտունɑnˈtunбездомный

անխելքɑŋˈχɛlkʰнеумный

Употребление с Существительными

Ածականների գործողությունը գոյականների հետ

Прилагательные не изменяются и употребляясь с существительными, не согласуются ни в числе, ни в падеже

լայն փողոց

широкая улица

լայն փողոցներ

широкие улицы

լայն փողոցից

с широкой улицы

լայն փողոցներից

с широких улиц.

Определяемое существительное ставится во множественном числе если

В роли определения выступает сложное прилагательное, являющееся повтором и выражающее многократность

սև-uև աչքեր

черные-черные глаза

սոտ-սոտ փշեր

острые-острые шипы

մեծ-մեծ քարեր

большие-большие камни

լավ-լավ տողեր

хорошие-хорошие строчки.

В роли определения выступает прилагательное, выражающее множественность или разнообразность предметов

բազմաթիվ ուսանողներ

множество студентов

տարբեր փողոցներ

разные улицы

անհամար աստղեր

неисчислимые звезды

զանազան գրքեր

разные, разнообразные книги

Однородные определения, выраженные прилагательными, относятся не к одному существительному, а к разным существительным

մեծ ու փոքր ծառեր

большие и маленькие деревья

սև ու կարմիր մատիտներ

черные и красные карандаши

չար ու բարի մարդիկ

злые и добрые люди

Прилагательное в предложении

Прилагательное в предложении выполняет роль

Определение

սիրելի բարեկամ

дорогой друг

ընդունակ երեխա

способный ребенок

հեշտ աշխատանք

легкая работа

Часть составного сказуемого

Տղան համարձակ է։

Мальчик смелый

Երեխան ընդունակ է։

Ребенок способный.

Աշխատանքը հեշտ է։

Работа легкая.

Обстоятельство образа действия

Նրանք հպարտ են քայլում։

Они гордо шагают.

Մենք լուրջ ենք խոսում։

Мы говорим серьезно.

Դու լավ ես նկարում։

Ты хорошо рисуешь.

Նա երկար է մտածում։

Он долго думает.

В субстантивированной форме прилагательное относится к склонению , а в предложении может быть

Подлежащее

Ուժեղը հաղթում է թույլին։

Сильный побеждает слабого.

Վախկոտը փախչում է դժվարությունից։

Трус избегает трудности.

Дополнение

Ուսուցիչը գովեց համարձակներին։

Учитель похвалил смелых.

Ես սիրում եմ սրամիտներին։

Я люблю остроумных.

Ավագ ընկերները օգնում են փոքրերիս։

Старшие товарищи помогают младшим.

Имя Числительное

Թվական Անուն

Распределительные

Բաշխական թվականներ

Распределительные числительные образуются от количественных числительных путем прибавления суффикса -ական или путем повторения числительного

մեկական մեկ-մեկ

по одному

երկուական, երկու-երկու

по два

երեքական, երեք-երեք

по три

հնգական, հինգ-հինգ

по пять

քսանական, քսան-քսան

по двадцать

հիսունական, հհսուն-հհսուն

по пятьдесят

հարյուրական, հարյուր-հարյուր

по сто

հագարական, հազար-հազար

по тысяче


Երեխաները գնեցին երեքական մատիտ։

Дети купили по три карандаша.

Յուրաքանչյուրս տնկեցինք երկուական ծառ։

Каждый из нас посадили по два дерева.

Դահլիճի ամեն կարգում կա քսանհինգական աթոռ։

В каждом ряду зала по двадцать пять стульев.

Մեկ-մեկ одновременно может быть наречием времени в значении иногда

Նրանք մեկ-մեկ գիշերն էլ են աշխատում։

Они иногда и ночью работают.

Մեկ-մեկ ես քեզ չեմ հասկանում։

Иногда я тебя не понимаю.

Распределительные числительные, образованные от числительных, обозначающих десятки при помощи суффикса -ական, в словосочетаниях с существительным թվականներгоды, обозначают определенный промежуток времени

քսանական թվականներ

двадцатые годы

երեսունական թվականներ

тридцатые годы

քառասունական թվականներ

сороковые годы

ութսունական թվականներ

восьмидесятые годы

Дробные

Կոտորակային թվականներ

Числитель дроби выражается количественным числительным, знаменатель – либо порядковым, либо путем прибавления суффикса -ական к порядковому числительному

1/3 – մեկ երրորդ, մեկ երրորդական

4/6 – չորս վեցերորդ, չորս վեցերորդական

7/8 – յոթ ութերորդ, յոթ ութերորդական

2 5/7- երկու ամբողջ հինգ յոթերորդ

4 1/2 – չորս ամբողջ մեկ երկրորդական

Дробные числительные обычно употребляются со словами մասчасть, բաժինдоля, а также со словами, являющимися единицами меры

Նա երկու օրում գրեց հոդվածի մեկ երրորդ մասը։

Նա երկու օրում գրեց հոդվածի մեկ երրորդական մասը։

Он за два дня написал одну третью часть статьи.

Знаменатель десятичной дроби образуется путем прибавления составного суффикса -երրորդական к количественному числительное

0,05 – զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական

2,005 – երկու ամբողջ հինգ հազարերորդական

Знаменатель десятичной дроби, обозначенной цифрой 10, может иметь следующие лексические выражения. Предпочтительна первая форма

տասնորդական

տասերորդական

տասներորդական


0,2 – զրո ամբողջ երկու տասնորդական

2,5 – երկու ամբողջ հինգ տասնորդական


09–06–2020