Урок 07-1

Оглушение звонких согласных

ձʦʰ

Буква ձ в словах и их производных после ր произносится ʦʰ

արձակɑɾˈʦʰɑkсвободный

խուրձχuɾʦʰсноп

բարձbɑɾʦʰподушка

հանդերձhɑnˈdɛɾʦʰодежда

բարձելbɑɾˈʣɛlгрузить

հարձակվելhɑɾʣɑkˈvɛlнападать

բարձիթողիbɑɾʦʰitʰɔˈʁiзаброшенный

համբարձումhɑmbɑɾˈʦʰumвоскресение

բարձրˈbɑɾʦʰəɾвысокий

որձvɔɾʦʰсамец

դարձdɑɾtsʰвозвращение

վարձvɑɾʦʰплата

դերձակdɛɾˈʦʰɑkпортной

փորձpʰɔɾʦʰпопытка

դերձանdɛɾˈʦʰɑnнитка

Буквосочетание ղձ в словах и их производных произносится χʦʰ

դաղձdɑʁʣмята

դեղձանdɛχˈʦʰɑnсветло-желтый

դեղձdɛχʦʰперсик


Буква ձ в корне օձзмея, и его производных произносится ʦʰ.

Текст

Դերձակ Համբարձումը լավ վարպետ է։

Բարձրաբերձ բլուրի վրա գեղեցիկ դեղձենիներ կային։

Նա արձակուրդից շուտ վերադարձավ։

Վարդուհին արձակ դաշտում դաղձ էր հավաքում։

Համարձակ տղաները դարձյալ բարձրանում էին մերձակա բարձունքը։

Նա շատ է դժվարանում դարձվածքների թարգմանության ժամանակ։

Փորձը փորձանք չէ։

Երեխան փորձում էր բռնել օձին։

Մենք ամեն ամիս մուծում ենք բնակարանի վարձը։

ջʧʰ

Буква ջ в словах и их производных после согласного ր произносится ʧʰ

արջɑɾʧʰмедведь

թրջելtʰəɾˈʧʰɛlмочить

վերջvɛɾʧʰконец

Буквосочетание ղջ в словах и их производных произносится χʧʰ

աղջիկɑχˈʧʰikдевушка

ամբողջɑmˈbɔχʧʰвесь, целый

ողջvɔχʧʰвесь

ողջvɔχʧʰживой

В словах и их производных ջ произносится ʧʰ после гласного

աջɑʧʰправый

առաջɑˈrɑʧʰдо, раньше

առջևɑrˈʧʰɛvперед

մեջmɛʧʰв

մեջmɛʧʰспина

մեջքmɛʧʰkʰспина

քաջքkʰɑʧʰkʰбес

Текст

Վիրավոր արջը փախչում է դեպի գետի աջ ափը։

Որսորդը վերջապես նկատում է արջ հետքը։

Մի տարի առաջ աղջիկը այստեղ չէր ապրում։

Անձրևից թրջվել էր նրա նուրբ զգեստը։

Այդ առողջ մարդն ամբողջ օրը աշխատում է։

Այսօր հիվանդի մեջքը չի ցավում։

Այս տարի Սարգիսն ավարտում է միջնակարգ դպրոցը։

Ես սիրում եմ գարնան առաջին ամիսը, իսկ Վարդանն ամառվա վերջին ամիսն է սիրում։

Նա միշտ զիջում է իր ընկերներին։

Մի միջահասակ երիտասարդ գնում էր դեպի աջ նրբանցքը։

Будущее и будущее прошедшее времена изъявительного наклонения

Բայ. Սահմանական եղանակի ապառնի և անցյալ ապառնի ժամանակները

Изъявительное наклонение имеет две формы будущего времени – будущее и будущее прошедшее.

Указанные формы образуются от деепричастия будущего времени и вспомогательного глагола в настоящем или прошедшем времени.

Деепричастие будущего времени образуется от инфинитива путем прибавления окончания ու.

Будущее Время

Ապառնի ժամանակ

գրելու եմ

գրելու ես

գրելու է

գրելու ենք

գրելու եք

գրելու են


կարդալու եմ

կարդալու ես

կարդալու է

կարդալու ենք

կարդալու եք

կարդալու են

Деепричастие будущего времени в грамматике армянского языка имеет названия

Будущее время изъявительного наклонения обозначает действие, которое будет происходить


Նա վեպն ավարտելու է այսօր, վաղը, երկու տարի հետո։

Он роман закончит сегодня, завтра, через два года.

Будущему времени изъявительного наклонения в русском языке соответствует будущее время совершенного или несовершенного вида – будущее сложное

գրելու եմ

буду писать

կարդալու եմ

буду читать

Иногда указанные формы будущего времени переводятся на русский язык описательно

գրելու եմ

должен писать

կարդալու եմ

должен читать

Будущее прошедшее время

Անցյալի ապառնի ժամանակ

Будущее прошедшее время обозначает действие, которое должно было совершиться до момента речи, в каком-то промежутке прошедшего времени

գրելու էի

գրելու էիր

գրելու էր

գրելու էինք

գրելու էիք

գրելու էին


կարդալու էի

կարդալու էիր

կարդալու էր

կարդալու էինք

կարդալու էիք

կարդալու էին

Формы будущего прошедшего времени в русском языке передаются описательно

գրելու էի

должен был писать

կարդալու էի

должен был читать

Отрицательное спряжение

Ժխտական խոնարհում

Отрицательное спряжение будущего и будущего прошедшего времен изъявительного наклонения образуется при помощи отрицательных форм вспомогательного глагола, которые употребляются перед деепричастием будущего времени

չեմ գրելու

չես գրելու

չի գրելու

չենք գրելու

չեք գրելու

չեն գրելու


չէի գրելու

չէիր գրելու

չէր գրելու

չէինք գրելու

չէիք գրելու

չէին գրելու

Переводы

Текст 1

Նա այսօր ուշ է վերադառնալու։

Հյուրերին դիմավորելու են մեր խմբի ուսանողները։

Վաղը ես մեկնելու եմ առողջարան։

Ո՞վ է մնալու երեխաների հետ։

Մենք ձեզ սպասելու ենք մինչև լուսաբաց։

Դու մտնելու՞ ես բժշկի մոտ։

Արմենն ու Անահիտը շուտով ամուսնանալու են։

Երեկոյան նրան զանգահարելու է իր ընկերուհին։

Նա ուսումնասիրելու է բոլոր փաստերը։

Դուք տանելու, եք այս աթոռները։

Ամառը դուք որտե՞ղ եք հանգստանալու։

Բնակարանի վարձը ե՞րբ եք վճարելու։

Ո՞վ է հաղթելու այս տարվա մրցումներում։

Նա չի՞ բարձրանալու լեռան գագաթը։

Դուք չե՞ք պատմելու ձեր տպավորությունների մասին։

Այստեղ մենք հաճելի նորություններ ենք լսելու։

Ես այս գիշեր չեմ քնելու, աշխատելու եմ։

Դպրոցի նոր շենքի կառուցումը շուտով ավարտվելու է։

Ես գնալու եմ, իսկ նա մնալու է։

Մենք վիճելու ենք, իսկ դուք լսելու եք։

Текст 2

Այսօր ես ճաշ էի եփելու, իսկ քույրս դասերն էր սովորելու։

Մենք զբոսանքի էինք գնալու, իսկ դուք հեռուստացույց էիք դիտելու։

Երկու օր առաջ նա կարդալու էր իմ հոդվածը և կարծիք էր գրելու։

Արմենը համերգի տոմսեր էր գնելու, բայց տոմսարկղը փակ էր։

Ես այսքան չէի ուշանալու։

Նա ինձ չէր հանդիպելու, քեզ էր հանդիպելու։

Դու այսօր չէիր զեկուցելու, վաղն էիր զեկուցելու։

Աղջիկները սունկ էին հավաքելու, իսկ տղաները կրակ էին վառելու։

Ես մասնակցելու էի մրցումներին, բայց այդ օրը հիվանդ էի։

Մենք շնորհավորելու էինք հոբելյարին, իսկ նրա ուսանողները ծաղիկներ էին մատուցելու։

Այս տարի մենք հանգստանալու էինք ծովափին։

Երեկոյան դու զանգահարելու էիր մեզ։

Անահիտը խաղալու էր փոքրիկների հետ, իսկ ես խմորեղեն էի պատրաստելու։

Արմենը շարունակելու էր ընթերցումը, իսկ Անահիտը թարգմանելու էր։

Նա ջրելու էր այգին, իսկ դու նրան օգնելու էիր։

Նա շտապելու էր, իսկ դու սպասելու էիր։

Текст 3

Вечером мы будем встречать гостей.

Ты сегодня рано вернешься?

Завтра он должен отправиться в санаторий.

Когда поезд прибудет в Ереван?

Сегодня я останусь с детьми.

Ты будешь ждать нас до рассвета?

Он должен войти к врачу.

Они когда должны пожениться?

Я вечером буду звонить (должна позвонить)' тебе.

Мы будем изучать все факты.

Ты когда унесешь (должен унести) эти стулья? Мы летом будем отдыхать в деревне.

Я сегодня буду платить квартплату.

Мы победим на соревнованиях.

Эти парни поднимутся (будут подниматься) на вершину горы.

Сегодня он расскажет (будет рассказывать) о своих впечатлениях.

Вы здесь услышите интересные новости.

Скоро закончится строительство нового здания.

Ты пойдешь (должен пойти) на работу, а твоя сестра останется (должна остаться) около больной бабушки.

Они будут спорить, а мы будем слушать.

Текст 4

Сегодня сестра должна была готовить обед, а я должна была учить уроки.

Отец и мать должны были пойти на прогулку, а мы должны были сидеть у телевизора.

Ты должен был прочесть мою статью и написать отзыв.

Мы должны были купить билеты на концерт, но касса была закрыта.

Ты не должен был столько ждать.

Он когда должен был встретиться с тобой? Он не должен был встретиться со мной.

Я сегодня не должен был отдыхать, сегодня должен был отдыхать мой товарищ.

Парни должны были разжигать огонь, а девушки должны были готовить обед.

Ты должен был участвовать в соревнованиях.

Вечером они должны были поздравить свою подругу и (должны были) преподнести ей цветы.

Утром я должен был позвонить тебе, но мой телефон не работал.

Я должна была играть с детьми, а мама должна была печь печенье.

Вы должны были продолжать чтение, а мы должны были перевести статью.

Дед должен был собирать фрукты, а внук должен был помогать ему.

Я должен был торопиться, а они должны были сидеть дома.


04–06–2020