Урок 03-2

Лексика

Чтение

Ես աշխատասեր եմ։

Я трудолюбив.

Դու ուսանող ես։

Ты студент.

Նա լավ ուսանող է։

Он хороший студент.

Դու լավ ընկեր ես։

Ты хороший товарищ.

Նա ուսուցիչ էր։

Он был учителем.

Նա լավ ուսուցիչ էր։

Он был хорошим учителем.

Նա վատ ուսանող է։

Он плохой студент.

Նա վատ ուսանող չի։

Он неплохой студент.

Մենք բարեկամներ էինք։

Мы были друзьями.

Դուք լավ ընկերներ էիք։

Вы были хорошими товарищами.

Դուք հին ընկերներ եք։

Вы старые товарищи.

Նրանք իմ ուսուցիչներն են։

Они мои учителя.

Դուք իմ լավ ուսուցիչներն եք։

Вы мои хорошие учителя.

Իմ անունը Արմեն է։

Мое имя Армен.

Քո անունը Գագի՞կ է։

Твое имя Гагик?

Ես հիվանդ էի։

Я был болен.

Ես հիվանդ չեմ։

Я не болен.

Դուք հիվա՞նդ էիք։

Вы были больны?

Նրանք տխու՞ր էին։

Они были грустны?

Քո գիրքը նո՞ր է։

Твоя книга новая?

Ձեր տունը նո՞ր է։

Ваш дом новый?

Ձեր տունը հեռու՞ է։

Ваш дом далеко?

Ու՞ր է ձեր տունը։

Где ваш дом?

Որտե՞ղ է ձեր տունը։

Где ваш дом?

Ո՞վ է քո ընկերը։

Кто твой товарищ?

Իմ ընկերը դու ես։

Мой товарищ ты.

Դուք իմ ընկերներն եք։

Вы мои товарищи.

Ովքե՞ր են քո ընկերները։

Кто твои товарищи?

Ես լավ ընկերներ ունեմ։

У меня хорошие товарищи.

Ո՞վ ունի լավ ընկերներ։

У кого есть хорошие товарищи?

Երեխաները բակում են։

Дети во дворе.

Երեխաները բակում էին։

Дети были во дворе.

Երեխաները որտե՞ղ են։

Где дети?

Հացը թարմ է։

Хлеб свежий.

Թարմ հացը համեղ է։

Свежий хлеб вкусный.

Տետրը մաքուր է։

Тетрадь чистая.

Խաղողը քաղցր է։

Виноград сладкий.

Սուրճը տաք է։

Кофе горячий.

Խնձորը կարմիր է։

Яблоко красное.

Կարմիր խնձորը համեղ չէ։

Красное яблоко невкусное.

Միսը թարմ էր։

Мясо было свежее.

Միսը հին չէ։

Мясо не старое.

Ջուրը սառն է։

Вода холодная.

Մեր ջուրը համեղ է։

Наша вода вкусная.

Перевод

Прочитайте и переведите при помощи словаря

Օհանը երկու ձի ունի։

Սա լավ ձի է։

Լավ ձին սա չէ։

Տունը երկու ելք ունի։

Սա ձախ ելքն է, իսկ սա աջ ելքն է։

Անուշ ջան, մի բաժակ տաք կաթ տո՛ւր ինձ։

Երկինքը ջինջ էր։

Կեսօրը մոտ է։

Նրանց տունը շատ հեռու չէ։

Վեպը շատ հետաքրքիր է։

Սա շատ հետաքրքիր վեպ է։

Նա շատ լավ ընկեր է։

Օհանը քանի՞ ձի ունի։

Լավ ձին ո՞րն է։

Տունը քանի՞ ելք ունի։

Ի՞նչն է քաղցր։

Սա ինչպիսի՞ գիծ է։

Նրանց տունը որտե՞ղ է։

Որտե՞ղ է ձեր տունը։

Սա ինչպիսի՞ վեպ է։

Քո լավ ընկերը ո՞վ է։

Սա ո՞ր ելքն է։

Սա ո՞ր ճամփան է։

Կաթը տա՞ք է։

Կեսօրը հեռու՞ է։

Երկինքը մաքու՞ր է։


երկուjɛɾˈkuдва

գիծɡiʦлиния, черта

ձիʣiлошадь

սաэтот

ելքjɛlkʰвыход

միmiодин

ձախʣɑχлевый

բաժակbɑˈʒɑkстакан

աջɑʧʰправый

երկինքjɛɾˈkiŋkʰнебо

ջինջʤinʤясный

կարճkɑɾʧкороткий

կեսօրkɛˈsoɾполдень

ճամփաʧɑmˈpʰɑдорога

մոտmɔtблизкий

երկարjɛɾˈkɑɾдлинный

հեռուhɛˈruдалекий

վեպvɛpроман

շատʃɑtмного, очень

հետաքրքիրhɛtɑkʰəɾˈkʰiɾинтересный

բրինձbəˈɾinʣрис

Примечания

Обычно существительное, являющееся частью именного сказуемого, употребляется с неопределенным артиклем

Սա լավ ձի է։

Նա մեծ գրող է։


С притяжательными местоимениями, а так же со словами աջ, ձախ существительное употребляется в определенном виде.

Մի перед существительными является либо неопределенным местоимением "один, какой-то, некий", либо числительным "один"

մի բաժակ ջուր

стакан воды

Слово շատ перед прилагательными значит "очень"

շատ համեղочень вкусный

շատ հետաքրքիրочень интересный

Упражнения

Перевод

Переведите на армянский язык

В доме два выхода

Где левый выход?

Где правый выход?

У Огана хорошая лошадь.

Это очень хорошая лошадь.

Виноград очень сладкий.

Это очень интересный роман.

Он был хорошим товарищем.

Ты очень хороший товарищ.

Он не плохой товарищ.

Книга очень интересная.

Дай сладкое яблоко.

Красное яблоко сладкое?

Сколько у тебя друзей?

Кто твои друзья?

Ты мой товарищ?

Мы хорошие друзья.

Мы какие друзья?

У него много хороших друзей.

Тесты


01–05–2020